Veelgestelde vragenWil je een wijziging doorgeven?

Veranderen jouw gegevens? Dan moet je dit doorgeven aan uw gemeente. Dit moet schriftelijk, met één van deze wijzigingsformulieren: