Veelgestelde vragenWil je een wijziging doorgeven?

Veranderen jouw gegevens? Dan moet je dit doorgeven aan jouw gemeente. Dit moet schriftelijk, met één van onderstaande wijzigingsformulieren.
Let op: wijzigingen voor Eindhoven moeten doorgegeven worden aan: Register Eindhoven via registereindhoven@ggdbzo.nl.