InwonersScholenGGD meet impact van corona op gezondheid jongeren in samenwerking met de middelbare scholen

GGD Brabant-Zuidoost start 4 oktober onderzoek naar impact van corona op gezondheid jongeren

In samenwerking met middelbare scholen

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD Brabant-Zuidoost brengt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in de regio. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

GGD Brabant-Zuidoost heeft alle middelbare scholen benaderd met de vraag of zij een vragenlijst wilden uitzetten onder hun scholieren in klas 2 en 4. De scholen die deelnemen doen dit in oktober zodat vanaf begin november de onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg gepland worden.

Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie. 

Deelname aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt volgens de huidige privacy wetgeving

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren een boost te geven!

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD’en mee doen, zijn er in 2022 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren!

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor normaliter één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl

Meer informatie

Nog vragen?

Wil je meer informatie of heb je vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?  Mail dan naar coronamonitor@ggdbzo.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 

Veelgestelde vragen

 • Hoe heeft GGD Brabant-Zuidoost middelbare scholen geselecteerd voor de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

  Alle middelbare scholen zijn gevraagd om mee te doen. Om betrouwbare informatie te verzamelen over de gezondheid van de jeugd is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Wanneer (vrijwel) alle scholen meedoen kunnen we ook cijfers op gemeenteniveau analyseren. Dit is belangrijk voor het lokale gezondheidsbeleid. Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld is dat lokale en landelijke bestuurders krijgen van de jeugd. En hoe gerichter er beleid kan worden gemaakt.

 • Wat gebeurt er met de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

  GGD’en en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verwerken de verzamelde gegevens. Het RIVM publiceert de gegevens op volksgezondheidenzorg.info. De GGD rapporteert de cijfers in een tabellenboek en dashboard en beschrijft de belangrijkste resultaten in een rapportage (infographic/factsheet).

  Lees verder
 • Worden leerlingen en hun ouders/verzorgers ook geïnformeerd over het onderzoek en de privacy?

  Ja, ouders/verzorgers en leerlingen ontvangen, via de middelbare school, een e-mail met daarin alle informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

 • Hoe veilig is het systeem dat wordt gebruikt voor de vragenlijst?

  De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een landelijk onderzoek waarbij er een samenwerking is tussen het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD GHOR Nederland en alle GGD’en in Nederland. De vragenlijst is geprogrammeerd door I&O Research (ISO 27001 gecertificeerd). Er is gebruikt gemaakt van Unicom Intelligence als softwarepakket voor de online vragenlijst. De vragenlijst wordt gehost bij Artax op een ISO 27001 gecertificeerde, dedicated server voor de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd. De beveiliging van de server wordt regelmatig getest met een pen & hacktest die een gespecialiseerde, externe partij uitvoert. Daaruit blijkt dat de omgeving goed is beveiligd en geen kwetsbaarheden heeft. GGD GHOR Nederland en I&O Research hebben daarnaast een verwerkersovereenkomst gesloten.

 • Voldoet het onderzoek aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

  Uiteraard voert de GGD dit onderzoek uit conform de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende beveiligingsmaatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen hun vragenlijst invullen.