Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGGD onderzoekMiddelbare scholieren in Zuidoost-Brabant kampen nog met mentale gevolgen coronacrisis

Middelbare scholieren in Zuidoost-Brabant kampen nog met mentale gevolgen coronacrisis.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat middelbare scholieren nog last hebben van de coronacrisis. Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote impact hebben op het welzijn van jongeren. In de regio Zuidoost-Brabant maakten 7 van de 10 leerlingen tijdens de coronacrisis minstens één van deze gebeurtenissen mee. Zestien procent van hen geeft aan hier nog last van te hebben. Dit blijkt uit de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, waar bijna 5.800 leerlingen in Zuidoost-Brabant aan deelnamen. De resultaten van het onderzoek laten zien dat een deel van de leerlingen nog tijd nodig heeft om de effecten van de coronacrisis te verwerken.

Beleving coronaperiode

In Zuidoost-Brabant heeft ruim een derde van de middelbare scholieren de coronatijd als (heel) vervelend ervaren. Ook het niet naar school kunnen gaan en het volgen van online onderwijs ervaarde een deel van de leerlingen als (heel) vervelend (respectievelijk 28% en 39%). Ruim één op de drie leerlingen zit nu vaker achter een beeldscherm dan voor de coronacrisis.

Impact gebeurtenissen coronaperiode

Een deel van de jongeren in onze regio ervaart nog grote impact van gebeurtenissen zoals quarantaine, coronabesmetting, ziekenhuisopname en ziekte of overlijden van een naaste (al dan niet door corona). 70% Procent van hen maakte tijdens de coronacrisis minstens één van deze gebeurtenissen mee. Zo zat bijna de helft wel een keer in quarantaine. Zestien procent van de leerlingen geeft aan hier nog last van te hebben. Met deze jongeren gaat het over het algemeen minder goed. Een klein deel van hen (5%) heeft een verhoogde kans op ernstige psychosociale klachten (posttraumatische stressklachten). Zij hadden vaker extra steun of hulp nodig tijdens de coronaperiode.

Mentale gezondheid

Bijna één op de vier scholieren in onze regio kampt met psychische klachten en één op de tien jongeren voelde zich het afgelopen jaar vaak eenzaam. Daarnaast gaf bijna 20% van de jongeren aan in het jaar voorafgaand aan het onderzoek suïcidegedachten te hebben gehad: 14% ‘een enkele keer’ of ‘af en toe’ en 4% ‘(heel) vaak’.

Veerkracht en vertrouwen in de toekomst

Het merendeel van de jongeren in Zuidoost-Brabant voelt zich gelukkig (79%), ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed (86%) en is voldoende weerbaar (88%). Iets meer dan de helft van hen heeft veel vertrouwen in de toekomst.

Om hun veerkracht te meten is aan jongeren gevraagd of zij na een moeilijke periode weer snel herstellen. Dat blijkt voor bijna twee derde van deze groep zo te zijn. De veerkracht is na een moeilijke periode groter bij jongens, vwo-leerlingen, leerlingen die bij beide ouders wonen en leerlingen waar thuis geen moeite met rondkomen wordt ervaren.

Aandacht voor psychosociale gezondheid jongeren

Volgens de GGD is aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren erg belangrijk. Dat gebeurt al op verschillende manieren. Tijdens de individuele onderzoeken en contactenmomenten op school  hebben de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD aandacht voor het vroegtijdig herkennen van somberheidsklachten, psychosociale problematiek en het bevorderen van zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht.
De GGD neemt samen met andere partners in de regio deel aan het programma STORM in Helmond, Geldrop-Mierlo en de Peelgemeenten. STORM is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. Door zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht te stimuleren, leren zij hun negatieve gevoelens om te buigen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot sterke, gezonde volwassenen.
De GGD Brabant-Zuidoost adviseert ook (lokale) beleidsmakers en stimuleert daarnaast op andere scholen programma’s zoals ‘Je brein de baas’. 

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

In het najaar van 2021 voerden alle GGD’en, samen met het netwerk GOR*, een extra onderzoek uit in het kader van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4. Voor de GGD Brabant-Zuidoost is het de eerste keer dat zij via een monitor, ingevuld op scholen, de collectieve gezondheid van leerlingen in kaart brengen. In totaal hebben bijna 5.800 leerlingen van 25 scholen van het regulier voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant een vragenlijst ingevuld over gezondheid en welzijn.

Daarnaast hebben in de regio enkele scholen met praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs deelgenomen. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors staat op de onze website en www.monitorgezondheid.nl.

* De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS de opdrachtgever van de monitor.