Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGGD pop-up expoBijzondere zorg expo
InwonersGGD pop-up expoBijzondere zorg expo

Meld- en adviespunt Zorgwekkend gedrag

“Ik schaamde me kapot”

“Door de opname snappen we nu eindelijk wat er aan de hand is”

Het aantal (politie)meldingen over kwetsbare personen of met verward gedrag neemt de laatste jaren toe. Deze mensen veroorzaken overlast, maar hebben vooral zorg en hulp nodig. Soms lukt het iemand door omstandigheden niet om zijn of haar leven op orde te houden. Er ontstaan problemen op verschillende gebieden. Mensen kunnen hierdoor ernstig in de war raken en niet meer in staat zijn goed voor zichzelf en hun omgeving te zorgen.  

Team Bijzondere Zorg van GGD Brabant-Zuidoost wil een vangnet organiseren voor deze kwetsbare mensen, die vaak tussen wal en schip vallen en ondanks hun zorgwekkende situatie geen of niet de juiste hulp krijgen of niet geholpen willen worden. Wij willen mensen toeleiden naar passende hulp en ondersteuning via het bieden van maatwerk en soms onconventionele interventies. Ter voorkoming van maatschappelijke uitval en dakloosheid en overlast. En om hiermee bij te dragen aan een sterke en inclusieve samenleving voor de inwoners van Zuidoost-Brabant. 

Door snelle signalering en outreachende benadering willen we zo snel als mogelijk adequate zorg en/of ondersteuning organiseren voor de persoon in kwestie en diens (woon)omgeving. Hiermee kunnen meer kwetsbare mensen in een vroeg stadium geholpen worden, wordt rust en veiligheid gecreëerd voor mensen met zorgwekkend gedrag en hun omgeving, en wordt verergering van de problematiek en escalatie voorkomen. Naast de opvolging van meldingen biedt het team consultatie en advies voor professionals en burgers.

Terug naar overzicht GGD pop-up expo

Lees meer over Meldpunt Zorgwekkend gedrag en wijk-ggd