Homepagina > Informatie over > TBC > Immigranten en expats

Immigranten en expats

Have you been referred by the immigration and naturalisation service (IND) for a tuberculosis (TB) test? Not everyone needs to take a tuberculosis test.

Are you eligible for exemption from the IND requirement to take the tuberculosis test? 
Check the IND’s list on Exemption from requirement for TB test.

Will you need a test?

 • Please fill in the registration form. You will be notified of your appointment by e-mail. Enter a form per person.
 • Bring your passport or ID card and the completed form Referral form TB test when you visit the GGD (Public Health Service of Eindhoven).
 • After the test has been administered, we will fill in the rest of the form and send it to the IND.

Have you arrived from a country where tuberculosis (TB) is widespread?
We advise you to have yourself tested for tuberculosis every six months for two years. You will receive a request to attend the GGD for this follow-up test. These tests are free of costs. 

Does my child need to be tested?
Children under the age of 18 will be tested by means of a tuberculin skin test (Mantoux test). This test can reveal whether your child has been infected with the tuberculosis bacteria. You will need to return to the tuberculosis department three days later. The tuberculin skin test can then be assessed by the GGD official. The test is not dangerous. 

What are the costs? 
 • X-ray: €51,50
 • Tuberculine skin test (Mantoux):€27,50
 • You can only pay by card.
 • If further medical examination or treatment is necessary, the customer / patient claims the costs on their insurance. Further medical examination and treatment of children below 18 years of age are free of charge if they are insured by a Dutch Health insurance. 

Heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) u doorverwezen voor onderzoek op tuberculose? Een tuberculoseonderzoek is niet voor iedereen noodzakelijk.

Komt u in aanmerking voor een vrijstelling tuberculose-plicht IND?
Dit kunt u nakijken op de lijst Vrijstelling tbc-plicht van de IND.

Is onderzoek voor u noodzakelijk?

 • Vul het contactformulier in. We sturen u dan een afspraak per e-mail. Graag per persoon een formulier invullen.
 • Neem uw paspoort of ID kaart en het ingevulde Verwijzingsformulier tbc-onderzoek mee naar de GGD.
 • Na het onderzoek op tuberculose vult de GGD het formulier verder in en stuurt het naar de IND. 

Komt u uit een land waar tuberculose veel voorkomt?
Dan adviseren we om de komende twee jaar u iedere zes maanden te laten onderzoeken op tuberculose. Hiervoor krijgt u een oproep van de GGD. U hoeft niet voor de vervolgtesten te betalen.

Moet mijn kind onderzocht worden?
Kinderen jonger dan 18 jaar krijgen een tuberculinehuidtest (Mantoux). Deze test kan aantonen of uw kind een infectie met de tuberculosebacterie heeft opgelopen. U moet drie dagen later terugkomen op de tuberculose afdeling. De tuberculinehuidtest is dan te beoordelen door de GGD medewerker. Deze test is niet gevaarlijk. 

Wat kost dit onderzoek mij? 
 • X-thorax: €51,50 
 • Tuberculine huidtest (Mantoux): €27,50
 • Het is alleen mogelijk om met pin te betalen. 
 • Als vervolgonderzoek of behandeling nodig is, vallen deze kosten onder de zorgverzekeringswet. Aan het vervolgonderzoek en de behandeling van kinderen tot 18 jaar zijn geen kosten verbonden.