Homepagina > Informatie over > TBC > Immigranten en expats

Immigranten en expats

​Heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) u doorverwezen voor onderzoek op tuberculose? Een tuberculoseonderzoek is niet voor iedereen noodzakelijk.

Komt u in aanmerking voor een vrijstelling tuberculose-plicht IND?
Dit kunt u nakijken op de lijst Vrijstelling tbc-plicht van de IND.

Is onderzoek voor u noodzakelijk?

  • Vul het contactformulier in. We sturen u dan een afspraak per e-mail. Graag per persoon een formulier invullen.
  • Neem uw paspoort of ID kaart en het ingevulde Verwijzingsformulier tbc-onderzoek mee naar de GGD.
  • Na het onderzoek op tuberculose vult de GGD het formulier verder in en stuurt het naar de IND.

Komt u uit een land waar tuberculose veel voorkomt?
Dan adviseren we om de komende twee jaar u iedere zes maanden te laten onderzoeken op tuberculose. Hiervoor krijgt u een oproep van de GGD.

 

Have you been referred by the immigration and naturalisation service (IND) for a tuberculosis (TB) test? Not everyone needs to take a tuberculosis test.

Are you eligible for exemption from the IND requirement to take the tuberculosis test?
Check the IND’s list on Exemption from requirement for TB test.

Will you need a test?

  • Please fill in the registration form. You will be notified of your appointment by e-mail. Enter a form per person.
  • Bring your passport or ID card and the completed form Referral form TB test when you visit the GGD (Public Health Service of Eindhoven).
  • After the test has been administered, we will fill in the rest of the form and send it to the IND.

Have you arrived from a country where tuberculosis (TB) is widespread?
We advise you to have yourself tested for tuberculosis every six months for two years. You will receive a request to attend the GGD for this follow-up test.