Homepagina > Partners > Zorgaanbieders > Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Uitgangspunten voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis kun je vinden op de website van het RIVM

Sinds de uitbraak van corona is er een grote vraag naar Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) in de instellingen voor niet-acute zorg, zoals verpleeg- en verzorgingsinstellingen, thuiszorginstellingen en dak- en thuislozeninstellingen. 

Voor het bestellen van PBM geldt:
  • In eerste instantie moeten zorginstellingen PBM weer zoveel mogelijk bestellen via de reguliere inkoopkanalen van de zorginstelling.
  • Als daar onvoldoende beschikbaarheid is dan kan in tweede instantie besteld worden bij de zogenoemde landelijke noodhulplijn, namelijk het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het LCH blijft voor onbepaalde tijd actief als landelijke noodlijn voor PBM. Je kunt bij het LCH bestellen via Mediq. Let op: het LCH is niet om voorraden (verder) aan te vullen, bestel alleen bij het LCH bij noodsituaties als er onvoldoende PBM beschikbaar is.
  • Mocht het LCH niet (snel genoeg) kunnen leveren dan kan in derde instantie een spoedbestelling gedaan worden bij de GHOR.
Hierop is een uitzondering voor: PGB-houders en mantelzorgers. Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb-houders) en mantelzorgers kunnen via de huisarts een recept aanvragen voor een PBM-pakket om in te zetten voor de zorg in geval van een (mogelijke) COVID-besmetting.
Voor gebruik van PBM in de thuiszorg zijn aparte richtlijnen opgesteld. Hieronder vind je werkinstructies voor de verschillende PBM. 

Meer informatie over het LHC vind je ook op de website van Mediq.