Hepatitis B

Hepatitis B is een ernstige acute of chronische ontsteking van de lever met kans op levenslang dragerschap. Hepatitis B is overdraagbaar via bloedcontact, via seksueel contact, via moeder op kind (tijdens of na de geboorte) of via met bloed verontreinigde lichaamsvloeistoffen.

Bij acute hepatitis B is brononderzoek van belang om bijvoorbeeld mogelijke bloedtransfusies of invasieve ingrepen in kaart te brengen. Bij dragers zijn maatregelen ten aanzien van onbeschermde contacten aangewezen.

Verwekkers ​ Hepatitis B-virus​
Groep​ B2​
Jaar van invoering meldingsplicht​ 1950​
Welke patiënt moet u melden​ Een patiënt met acute hepatitis B dient gemeld te worden na bevestiging in het laboratorium. Ook chronisch dragerschap dient te worden gemeld wanneer de infectie voor de eerste keer wordt vastgesteld.​