MERS-CoV

Casusdefinitie MERS-CoV juni 2015
 
Verdacht geval*
Ieder individu met ernstige acute respiratoire infectie met:
 • Koorts (≥ 38C) (1,2) én respiratoire symptomen
  EN
 • Een infiltraat op een röntgenfoto van de longen, of ARDS EN IN COMBINATIE MET:
 • Verblijf in een gebied (3) waar infectie met MERS-CoV opgelopen kan zijn, gedurende 14 dagen voor de aanvang van de symptomen
  OF
 • Persoon die de afgelopen 14 dagen voor aanvang van de klachten contact heeft gehad met een bevestigde MERS-CoV-casus met klinische verschijnselen.
  OF
 • Onderdeel van een cluster van twee of meer epidemiologisch verwante gevallen met onbekende verwekker binnen een periode van twee weken met een noodzaak tot opname in een ICU, ongeacht reisgeschiedenis.
1. Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen.
2. Een immuungecompromitteerde patiënt met een ernstige infectie van welke aard ook, die aan de epidemiologische criteria voldoet, is een verdacht geval en dient getest te worden op MERS-CoV.
3. Sinds 1-04-2013: Midden-Oosten, vooral Jordanië, Saoedi Arabië, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten (Dubai) en sinds 20 mei 2015 ook ziekenhuisbezoek in Zuid-Korea.

Bevestigd geval*
Een verdachte patiënt met laboratoriumbevestiging door:
 1. Twee positieve rRT-PCRs met verschillende genoom targets
 2. Één positieve rRT-PCR in combinatie met sequencing van een tweede genoom target.
 3. Seroconversie in twee samples met ten minste 14 dagen ertussen, aangetoond met een screening assay (ELISA, IFA) en een virus neutralisatie assay.
*Voorlopige definitie in lijn met de casusdefinitie van WHO en ECDC. In de toekomst kunnen definities wijzigen als er meer over MERS-CoV bekend wordt