Rabiës

Rabiës of hondsdolheid is een bijna altijd dodelijke hersenziekte en wordt overdragen via rabide dieren.

In 2007 overleed een vrouw nadat zij was gekrabd door een vleermuis tijdens een verblijf in Kenia. In Nederland komt een bepaald type rabiësvirus alleen nog voor onder vleermuizen, maar is blootstelling theoretisch ook mogelijk via geïmporteerde dieren. Blootstelling aan rabide dieren dient te worden nagegaan bij elk geval van rabiës. Ook worden contacten van de patiënt uit voorzorg gevaccineerd.

Verwekkers ​ Rabiësvirus
Groep​ B1​
Jaar van invoering meldingsplicht​ 1928​
Welke patiënt moet u melden​ Een patiënt waarbij u rabiës vermoedt of de diagnose in het laboratorium wordt bevestigd dient u binnen 24 uur te melden.​