Homepagina > Partners > Artsen > Infectieziekten > Varicella/Waterpokken

Varicella/Waterpokken

Varicella (waterpokken) wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus, één der herpesvirussen.

Waterpokken ontstaat als primaire infectie en is een zeer besmettelijke, maar in het algemeen onschuldige kinderziekte. Bij volwassenen en vooral bij zwangeren zijn de ziekteverschijnselen heviger.

Welke patiënt moet u melden

In Nederland zijn individuele gevallen van varicella niet meldingsplichtig. Clusters van huidaandoeningen in kindercentra en scholen dienen conform artikel 26 van de Wet publieke gezondheid gemeld te worden bij de GGD.