neonletters tattoo
Homepagina > Partners > Tattoo en Piercingshops

Tatoeëren & piercen

​​​​​ Sinds 1 juni 2007 is in Nederland het W​arenwetbesluit Tatoeëren en Piercen van kracht.

Onder deze nieuwe wet vallen personen die:

  • tatoeëren
  • permanent make-up aanbrengen
  • cosmetische tatoeages aanbrengen
  • piercen of oorgaatjes prikken met een piercinginstrument in het kraakbeen van het oor en/of in de neusvleugel

Het besluit stelt twee eisen:​​

U moet beschikken over een geldige vergunning van de Minister van VWS (personen die slechts gaatjes prikken in oorlellen zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht) en moet veilig werken.

Wat betekent dit voor u?

Nieuwe bedrijven
U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een vergunning. Aan de vergunningaanvraag zijn kosten verbonden. Het is van belang dat u vóór het aanvragen van de vergunning én de inspectie die daarop volgt, zorgt dat u volledig voldoet aan de eis van veilig werken uit het besluit (artikel 6 van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen). U wordt geacht te voldoen aan de eis van veilig werken, als u werkt volgens de hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) die door de Minister van VWS zijn aangewezen als veiligheidscode.

Kijk goed welke hygiënerichtlijnen voor u van toepassing zijn en voer de werkzaamheden uit zoals ze in de hygiënerichtlijnen omschreven staan. Voor alle duidelijkheid; het is dus mogelijk dat er meerdere hygiënerichtlijnen voor u van toepassing zijn. Als u aan alle eisen uit de hygiënerichtlijnen voldoet, stuurt u uw vergunningaanvraag naar de GGD. De GGD maakt met u een afspraak voor een inspectie.

Wat kunt u nu het beste doen?

  1. Download de hygiënerichtlijnen
  2. Lees de hygiënerichtlijnen zorgvuldig en pas uw werkzaamheden, apparatuur en bouwkundige zaken zo nodig aan.
  3. Controleer of u aan alle eisen voldoet.
  4. Vul het aanvraagformulier in en stuur een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel per mail naar hygiene@ggdbzo.nl.
  5. Zorg dat u aan alle eisen voldoet voordat de inspectie plaatsvindt.

Bedrijven die reeds een vergunning van de GGD hebben
In de Warenwetregeling tatoeëren en piercen is in artikel 3 aangegeven dat u uiterlijk 59 dagen voor het beëindigen van uw oude vergunning een nieuwe vergunning moet aanvragen. De nieuwe vergunning gaat gewoon op de verloopdatum van de oude vergunning in. Als u niet uiterlijk 59 dagen van te voren een inspectie aanvraagt, verloopt de vergunning exact drie jaar na de eerste afgiftedatum. U mag uw werkzaamheden dan niet meer uitvoeren.

Het register van vergunninghouders is openbaar via de website www.veiligtatoeerenenpiercen.nl. Consumenten en organisaties kunnen op de website zien welke ondernemers een vergunning hebben. ​

Meer informatie?

GGD Brabant-Zuidoost, tel. nr. 088 0031 100.