Inspectie

Tijdens een inspectie is het volgende van belang:

  • De handelingen moeten op een cliënten worden voorgedaan. U dient er zelf voor te zorgen dat er een of meerdere cliënten zijn. De inspectie kan dus niet volledig plaatsvinden als er geen cliënten zijn.
  • De inspecteur heeft ca. 15–30 minuten van uw tijd nodig voordat uw cliënt arriveert. Houd daar dus rekening mee bij het maken van de afspraak met uw cliënten.
  • Zorg dat al uw handelingen voldoen aan de algemene veiligheidseis uit het Warenwetbesluit (artikel 6). Indien u aan alle eisen uit de hygiënerichtlijnen voldoet, dan voldoet u automatisch aan de algemene veiligheidseis uit het Warenwetbesluit.
  • De gebruiksaanwijzing en het onderhoudscontract (inclusief de resultaten) van de sterilisator moeten op de werkplek aanwezig zijn.

Of u aan alle hygiëne-eisen voldoet, kunt u controleren aan de hand van de checklist(s). Als u niet aan alle eisen voldoet, besluit de GGD u vooralsnog geen vergunning te geven. U ontvangt dan wel een verbeterlijst. U krijgt dan twee maanden de tijd om de verbeteringen te realiseren. Afhankelijk van het soort verbeterpunten zal de GGD opnieuw een inspectie uitvoeren of kunnen de verbeterpunten schriftelijk afgehandeld worden. Als u na twee maanden niet in staat bent geweest om alle verbeterpunten op te lossen zal de GGD u de vergunning officieel weigeren. Vanaf dat moment bent u in overtreding en dus strafbaar.