Overslaan en naar de inhoud gaan
Publicatiedatum: 07-09-2021 om 12:23 uur
Laatste update: 20-05-2022 om 10:09 uur

Gastro-enteritis (GE)

Gastro-enteritis is een infectie van de maag en darmen. Meestal gaat het om de dunne darm. De infectie wordt veroorzaakt door virussen of bacteriën en ontstaat ineens. Bekende verwekkers zijn het norovirus, salmonella en E. coli- infectie.

De meest algemene symptomen zijn buikpijn, weinig eetlust, koorts, diarree en braken. Gastro-enteritis is in de meeste gevallen uiterst besmettelijk. Met een simpele handdruk van iemand die gastro-enteritis heeft, kan een nieuwe besmetting al worden veroorzaakt. Een goede hygiëne, geen oud of stilstaand water drinken en voedsel waar mogelijk goed koken of bakken kan nieuwe besmettingen van gastro-enteritis voorkomen.

Rol van de GGD

Bij de melding van een GE-beeld bij een individu neemt de GGD (in overleg met u) contact op met de index om na te gaan of er maatregelen nodig zijn om transmissie te voorkomen. Dit kan zijn: vaccineren van mensen in de omgeving (bij hepatitis A), i.o.m. de bedrijfsarts afspraken maken over werk, inzetten van fecesonderzoek bij kwetsbare personen in de omgeving etc. Ook verzamelt de GGD gegevens voor de landelijke surveillance van meldingsplichtige GE-verwekkers en verrichten we brononderzoek.

Rol van de behandelaar

Bij de melding is het belangrijk om aan te geven:

 • Of de patiënt en/of gezinsleden beroepsmatig betrokken zijn bij de bereiding/behandeling van eten of drinkwater, of bij de behandeling/verzorging van andere personen?
 • Of de patiënt de besmetting mogelijk in het buitenland heeft opgedaan? Zo ja, in welk(e) land(en)?
 • Of er een (vermoedelijke) bron bekend is?
 • Of er nog meer patiënten bij u bekend zijn, die op dezelfde plaats en/of vanuit dezelfde bron de ziekte hebben opgedaan?

 Wanneer is GE meldingsplichtig?

Melding aan GGD (binnen 1 werkdag) GE bij individu aantonen van:

 • Buiktyfus (typhoid fever)
 • Cholera
 • Hepatitis A
 • Listeriose
 • Paratyfus A, B of C
 • Shigellose
 • STEC/enterohemorragische E. coli-infectie
 • Trichinose.

Melding aan GGD (binnen 1 werkdag) deze melding staat los van bovengenoemde meldingen bij een individu:

 • Indien een patiënt onderdeel uitmaakt van een cluster (2 of meer personen) of
 • Bij aantonen voedselinfectie verwekker (ook verwekkers als Norovirus, Campylobacter, S. aureus, Salmonella spp en Toxoplasma) bij 2 of meer personen met een met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als bron

Wet Publieke Gezondheid; Artikel 26

Hoofden van instellingen waar kwetsbare personen wonen of langduriger verblijven (zoals verpleeghuizen, kinderdagverblijven, basisscholen, opvang voor dak-/thuislozen) hebben een meldingsplicht bij maagdarmproblemen (misselijkheid, braken en/of diarree). Zij melden indien er meerdere personen binnen één week in een omschreven groep zijn met GE.

Bij de melding van meerdere besmettingen met een mogelijke relatie tot 1 bron, zoals een restaurant of lokale slager, neemt de GGD contact op met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij grote uitbraken (bv. GE op een kamp) adviseert de GGD de organisatie en de gemeente bij te nemen maatregelen en de communicatie naar deelnemers en pers.

Bij meldingen in het kader van art. 26 van de Wet PG geeft de GGD met name advies aan de instellingen die zelf niet beschikken over een deskundige infectiepreventie, zoals Kinderdagverblijven. Meedenken over de verwekker (viraal/bacterieel), over hygiënemaatregelen en het verstrekken van informatie voor ouders, zijn dan de belangrijkste taken. Wanneer voedsel(productie) de bron lijkt te zijn, is er contact met de NVWA.