Overslaan en naar de inhoud gaan
Publicatiedatum: 15-08-2022 om 09:51 uur
Laatste update: 14-10-2022 om 7:54 uur

Kansrijke Start Helmond

Het programma Kansrijke Start Helmond is gestart in 2019. De eerste stap was het samenstellen van de coalitie. Dit verliep door de coronabeperkingen helaas moeizaam. De coalitie bestaat uit professionals uit het medisch en sociaal domein die werken met de doelgroep.

Coalitie Kansrijke Start Helmond

Op dit moment bestaat de coalitie Kansrijke Start Helmond uit de volgende partners:

 • Kraamzorg
 • Verloskundige
 • Gynaecologe
 • GGD Brabant-Zuidoost/ Jeugdgezondheidszorg
 • Schulddienstverlening
 • Gemeente Helmond
 • Sociale teams Helmond

Daarnaast overleggen we nog met andere organisaties, die betrokken zijn bij de eerste 1000 dagen van een kind. Denk hierbij aan Veilig Thuis, Humanitas en Novadic Kentron.

Speerpunten

De coalitie heeft bij de start in 2019 de speerpunten bepaald. Dit zijn

 • Uitwerken van zorgpaden
 • Gezinnen op weg helpen en
 • Voorlichting (bijvoorbeeld  Nu Niet Zwanger).

Deze speerpunten zijn verder uitgewerkt in drie actielijnen, namelijk ‘voor de zwangerschap’, ‘tijdens de zwangerschap’ en ‘na de zwangerschap’.

Vóór de zwangerschap

 • We hebben een analyse uitgevoerd op het aanbod voor anticonceptievoorlichting op middelbare scholen. Hieruit bleek dat er een goed aanbod is, met name op de scholen die de Gezonde School aanpak hanteren. Bij de andere scholen zijn we nagegaan of het aanbod rond anticonceptievoorlichting ook de scholen bereikt. De middelbare scholen in Helmond zijn op hun verzoek bijgepraat over de mogelijkheden in scholingsprogramma’s.
 • We implementeren het programma Nu Niet Zwanger als onderdeel van Kansrijke Start.
 • De voortgang van het programma wordt in de lokale coalitie gemonitord. De lokale coalitie denkt op vraag van de projectleider ook mee over het programma.

Tijdens de zwangerschap

 • De routepaden voor Helmond zijn uitgewerkt. Dit biedt overzicht van hoe de paden lopen, welke ondersteuning er is en wie dat doet. De routepaden geven een duidelijk beeld van het huidige aanbod binnen Helmond. Het overzicht kun je opvragen bij de projectleider Danielle Spoor.
 • Gemeente Helmond en een verpleegkundig specialist van de GGD hebben gewerkt aan zorgpaden op thema. Deze zorgpaden zijn terug te vinden op de site van Pharos. Deze zorgpaden geven informatie over de mogelijkheden voor zorg binnen een scala aan thema’s, zoals laaggeletterdheid, huisvesting en verslaving. Door nieuwe inzichten, ontwikkelingen en verschillen in verwachtingen blijven we deze informatie verbeteren.
 • Onlangs zijn de coalitieleden geschoold in de Sociale Kaart Helmond. We verwachten dat via deze weg afstemming tussen partijen goed mogelijk is.

Na de zwangerschap

 • We kijken naar uitbreiding van de coalitie met partijen die ook betrokken zijn bij de eerste 1000 dagen van een kind. Met een enquête evalueren we de huidige samenwerking en vragen we na waar er nog mogelijkheden zijn voor verbetering en doorontwikkeling.
 • Er loopt een evaluatie naar de ervaringen met cliënten van het traject Baby’s van Ouders met Bijzondere Problemen (BOBP) uit 2019. Met deze gezinnen worden gesprekken gevoerd om na te gaan hoe ze de begeleiding destijds hebben ervaren, wat er goed ging en wat ze terugkijkend anders hadden gewild.

Het programma Kansrijke Start Helmond loopt tot 31 december 2023.