Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalKansrijke Start Zuidoost-BrabantLandelijk actieprogramma Kansrijke Start
Publicatiedatum: 30-03-2022 om 08:06 uur
Laatste update: 14-10-2022 om 7:53 uur

Landelijk actieprogramma Kansrijke Start

Hoofddoel van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start is het ondersteunen van gemeenten bij het bouwen en versterken van lokale coalities en het delen van kennis rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Zo proberen we de samenwerking tussen het medische en sociale domein te verbeteren, voor betere zorg en ondersteuning van kwetsbare gezinnen.

Waarom Kansrijke Start ?

Ieder kind verdient de best mogelijke start. Dat is het uitgangspunt van het actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS. Hoewel we in Nederland een goed functionerende geboortezorg hebben, zijn er verschillen in de kans op zo’n goede start van het leven. Er is steeds meer kennis over de grote invloed van de eerste 1000 dagen van een kind op de gezondheid in de rest van het leven. Een kind dat in de eerste ‘vormende’ fase bloot staat aan risicofactoren heeft een grotere kans op fysieke en psychische problemen op latere leeftijd (onder andere suikerziekte, hart- en vaatziekte en overgewicht). Kortom: de eerste 1000 dagen zijn van invloed op een gezonde ontwikkeling en het al dan niet ontstaan van gezondheidsachterstanden.

Doel en aanpak

De grote uitdaging is het vergroten van de kans op een gezonde start bij kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Het gaat daarbij niet alleen om medische of verloskundige risico’s, maar juist ook om risico’s bij ouders die stress met zich meebrengen zoals huiselijk geweld, verslaving, schulden of armoede. Ook de omgeving waarin het kind geboren wordt is van invloed. Denk hierbij aan zaken als huisvesting, geluidsoverlast, criminaliteit en werkloosheid. Omdat veel partijen betrokken zijn bij ouders en kinderen in deze fase is samenwerking rond de eerste 1000 dagen zo belangrijk.

Wil je meer lezen?