Overslaan en naar de inhoud gaan
Publicatiedatum: 15-08-2022 om 01:50 uur
Laatste update: 14-10-2022 om 7:58 uur

Na de zwangerschap

De coalitie heeft een aantal acties in gang gezet zoals het benaderen van een ervaringsdeskundige ouder, een evaluatie van het traject Baby’s van ouders met Bijzondere Problemen en uitbreiding van kraamzorgmogelijkheden.

Ouderperspectief

Pharos attendeerde ons erop dat het ouderperspectief ontbreekt binnen onze coalitie. Daarom hebben we een ervaringsdeskundige gezocht die bij onze coalitie wil en kan aansluiten. De eerste kennismaking is inmiddels geweest en we gaan samen op zoek naar een juiste plek binnen de activiteiten van de coalitie.

Evaluatie BOBP traject

Op dit moment vindt een evaluatieonderzoek plaats bij ouders van BOBP trajecten uit 2019. BOBP staat voor Baby’s van Ouders met Bijzondere Problemen, zoals verslavingen. Met deze gezinnen worden gesprekken gevoerd om na te gaan hoe ze de begeleiding destijds hebben ervaren, wat er goed ging en wat ze terugkijkend anders hadden gewild.
Er is speciaal voor het jaar 2019 gekozen omdat dit voor corona was en er destijds ondersteuning is geboden zonder invloed van corona. Inmiddels zijn deze gezinnen een aantal jaren verder en kunnen dus met afstand terugkijken op wat er destijds is besproken, geadviseerd en ondernomen. We hopen in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen over hun ervaringen en adviezen voor ons.

De kracht van kraamzorg vergroten

Kraamzorg draagt in belangrijke mate bij aan een veilige en kansrijke start. Uit een onderzoek van Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam naar kraamzorg aan kwetsbare kraamvrouwen blijkt dat moeders die méér zorg kunnen gebruiken juist minder kraamzorg afnemen.
De Zorgboog Kraamzorg en de gemeente Helmond zijn met elkaar in gesprek om een pilot te starten waarbij we ons richten op de twee pijlers:

  • Tegemoetkoming kosten eigen bijdrage en
  • Verlengen van kraamzorg in kwetsbare situaties.

Door een tegemoetkoming van de wettelijke eigen bijdrage kraamzorg kunnen gezinnen met een laag inkomen het reguliere aantal kraamzorguren afnemen, zonder zich zorgen te maken over de financiële consequenties. Hierdoor wordt bijgedragen aan een kansrijke start voor iedereen. Daarnaast richt de pilot zich op het leveren van extra flexibele kraamzorg bij gezinnen in een (zeer) kwetsbare positie. De Zorgboog en gemeente Helmond werken deze plannen verder uit.