Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalKansrijke Start Zuidoost-BrabantVerstevigen van het sociaal netwerk
Publicatiedatum: 07-07-2022 om 06:44 uur
Laatste update: 12-09-2022 om 12:56 uur

Verstevigen van het sociaal netwerk

Leden van de werkgroep

Deze werkgroep bestaat uit 6 deelnemers met verschillende achtergronden: Verloskundigen, JGZ, Kraamzorg, Humanitas, Lumens en Baby Extra.

Acties werkgroep

Vanuit de opdracht om te kijken hoe we in Eindhoven een beter sociaal vangnet kunnen creëren voor zwangeren en jonge ouders, zijn nu een 3-tal activiteiten in gang gezet.

 • Inventariseren behoefte bij deze doelgroep
  Fontys studenten hebben in samenwerking met de werkgroep een enquête opgesteld om te vragen naar de behoefte binnen de levensfase van (nieuw) ouderschap. Er is een verslag gemaakt, echter lijken de conclusies niet eenduidig.
  Lumens heeft eerder een vergelijkbare enquête verstuurd met duidelijkere resultaten (voor kinderen t/m 6 jaar). Conclusie is dat er zeker behoefte is, maar hier ook voor een groot deel aan wordt voldaan. Toch weet 1/3 niet goed bij welke professional ze terecht kunnen met een vraag. Meest gewenste vorm van steun is een themabijeenkomst of informatie via een website. Dit past bij onze keuze om het aanbod in Centering Pregnancy verder te verstevigen en Centering Parenting in bepaalde vorm te laten starten.
 • Centering Pregnancy bij alle Verloskundigen praktijken in Eindhoven en Centering Parenting hierop aan laten sluiten.
  Centering Pregnancy is een andere manier van zorg verlenen: groepsgewijs, interactief en patiëntgedreven. Vanwege de positieve resultaten willen we deze wijze van zorg inzetten in Eindhoven en aanbieden bij alle 5 verloskundigenpraktijken. De werkgroep biedt ondersteuning en er is ruimte voor het financieren van opleiding. Centering wordt aangeboden door de verloskundigenpraktijken Lichtstad en Kinderrijk. 040 verloskunde gaat na de zomervakantie van start. Lees meer over Centering zorg.
  We willen het aanbod van Centering Pregnancy ook uitbreiden in de periode na de zwangerschap. In Meerhoven starten we na de zomervakantie met 4 themabijeenkomsten voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 maanden, 4 maanden, 9 maanden en 18 maanden. Het is de bedoeling dat de ouders als groep alle 4 de bijeenkomsten bezoeken.
  Daarnaast gaan de pedagogisch ondersteuner van Lumens en een jeugdverpleegkundige van de GGD in het najaar een themabijeenkomst organiseren voor ouders met jonge kinderen.
 • Sociale kaart voor het verstevigen van het sociale netwerk
  Er zijn al veel initiatieven in Eindhoven die inhaken op het verstevigen van het sociale netwerk, maar deze zijn niet altijd even zichtbaar. Deze initiatieven zijn echter ook zeer veranderlijk. Via WIJeindhoven hebben we kennis gemaakt met de nieuwe functie “verbinders” binnen de wijken van Eindhoven. Deze verbinders hebben inzicht in de activiteiten binnen een wijk en kunnen dus bij een specifieke hulpvraag rond sociale verbinding een belangrijke rol spelen. Met WIJeindhoven is besproken dat alle verloskundigenpraktijken, consultatiebureaus en kraamzorg een contactpersoon aanleveren. Een verbinder zal op locatie verder uitleg geven en de eerste stap zetten in deze samenwerking.