Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalKansrijke Start Zuidoost-BrabantVroegsignalering armoede en kinderwens
Publicatiedatum: 07-07-2022 om 06:59 uur
Laatste update: 25-07-2022 om 15:06 uur

Vroegsignalering armoede en kinderwens

Leden van de werkgroep

Vertegenwoordigers van WijEindhoven, GGzE afdeling Jeugd, verloskundigen en Lumens (JeM voor tienermoeders).

Bespreekbaar maken van thema’s armoede en kinderwens

Uit onderzoek blijkt dat hulpverleners het lastig vinden om de thema’s armoede en kinderwens bespreekbaar te maken met cliënten. In het sociale domein geldt dat voor het onderwerp kinderwens, in het medisch domein is het lastig om armoede in het gezin bespreekbaar te maken. Daarom heeft de werkgroep gekozen een brug te maken tussen het medische en sociale domein. Ze hebben immers ervaring met hun eigen expertise.

Brug tussen medisch en sociaal domein

Tijdens een lunchbijeenkomst met verloskundigen en werkgroepleden uit het sociale domein bespraken we de taboes rondom het bespreken van armoede in een gezin. Er werd heel open gepraat over vooroordelen, aannames, de drang om iemand mee aan de hand te willen nemen en de onze neiging problemen te willen overnemen en op te lossen. Dit werd op een leuke, maar ook confronterende manier inzichtelijk via een casus die we ter plekke probeerden op te lossen. De aanwezigheid van Wijeindhoven, als vertegenwoordigers van het sociale domein vanuit de werkgroep was daarbij heel waardevol. Zij bevroegen en beantwoordden vragen vanuit het sociale perspectief en hun dagelijkse praktijk. Zo hoopt de werkgroep niet te ‘scholen’ maar een zinnig gesprek of discussie op gang te brengen zodat de hulpverlener meer focus krijgt en zich meer empowered voelt om het gesprek met een cliënt aan te gaan. Dit initiatief werd heel enthousiast ontvangen onder de verloskundigen en goed geëvalueerd.

Op dezelfde manier gaan we ook in een wijkteam van Wijeindhoven aan de slag om het thema kinderwens bespreekbaar te maken. Er is bewust gekozen voor een bijeenkomst in de veiligheid van hun eigen team en leden van de werkgroep (met o.a. een verloskundige) erbij. We hopen op een leuke en goede bijeenkomst en zullen na de zomer ook andere beroepsgroepen (zoals bijv. kraamverzorgenden en JGZ verpleegkundigen) benaderen voor een zelfde initiatief.

Leuke bijkomstigheid is dat blijkt dat deze methodiek ook ingezet kan worden voor andere onderwerpen die binnen de andere werkgroepen van Kansrijke Start spelen. We hopen daar in de toekomst ook op in te kunnen zetten.