Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalProgramma Nu Niet Zwanger

Programma Nu Niet Zwanger (NNZ)

Mandy was dakloos, verslaafd en had psychische problemen. Hulpverleners waren druk met het regelen van de benodigde zorg en ondersteuning. Haar kind was ondergebracht bij een pleeggezin. Onbedoeld werd zij opnieuw zwanger. Zelf regie nemen over je kinderwens blijkt niet altijd eenvoudig. Zeker wanneer je leven een wirwar van problemen is en je hierdoor leeft in de waan van de dag. Voor (potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid zoals Mandy is het programma Nu Niet Zwanger ontwikkeld. Nu Niet Zwanger is onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start. Kansrijke Start richt zich op de eerste duizend dagen van een kind. Deze fase vóór, tijdens en na de geboorte is bepalend voor de latere gezondheid van het kind.

Wat houdt het programma NNZ in?

Nu Niet Zwanger ondersteunt mensen in kwetsbare omstandigheden (m/v) om een bewuste, geïnformeerde keuze te maken over (het moment van) hun kinderwens, zodat zij niet geconfronteerd worden met een onbedoelde zwangerschap. Dat doen we door ons te richten op mensen die (vaak)  bekend zijn met een opeenstapeling van complexe problemen en in te zetten op intensieve begeleiding, op vrijwillige basis, met een proactieve  persoonlijke benadering. Beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, waarbij vanuit hun leefwereld wordt stilgestaan bij hun vragen, behoeften en (on)mogelijkheden.

Voor wie is NNZ bedoeld?

Kwetsbare mensen in de vruchtbare leeftijd waarbij sprake is van (vaak) een combinatie van:

 • Opeenstapeling van problemen en beperkingen (multi-problematiek)*
 • Gebrek aan zelfredzaamheid en zelf herstellend vermogen
 • Tekortschieten of onvoldoende aansluiten van hulp van zorg en omgeving
 • Vanwege complexe problematiek (vrijwel) altijd al in beeld bij diverse organisaties.

*) Denk onder andere aan psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid en loverboyproblematiek.

Hoe werkt NNZ?

 • Een hulpverlener legt proactief en persoonlijk contact met kwetsbare vrouwen/mannen. Samen bespreken ze kinderwens, seksualiteit, anticonceptie en de gevolgen van een eventuele zwangerschap voor de huidige situatie
 • De hulpverlener houdt rekening met de omstandigheden die deze cliënten kwetsbaar maken; neemt de tijd die nodig is, luistert naar hun verhalen en speelt in op hun behoeften
 • Het is belangrijk om op te merken dat problemen – en combinaties van problemen – op verschillende mensen verschillende effecten hebben. Er is geen vaste meetlat die aangeeft welke problemen tot welke mogelijkheden en beperkingen leiden. Daarom moet altijd naar het individu, de unieke situatie en draagkracht worden gekeken
 • Het is noodzakelijk dat de eventuele keuze voor geschikte anticonceptie vrijwillig en gemotiveerd tot stand komt
 • De hulpverlener biedt zo nodig financiële en praktische ondersteuning.

Bekijk onderstaande video waarin professionals vertellen over wat hen motiveert om aan het programma mee te doen en wat het oplevert.

Wat doet de GGD?

Met verschillende ketenpartners uit het sociaal en medisch domein voeren we Nu Niet Zwanger uit. Hulpverleners begeleiden cliënten actief, te beginnen met een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij sluiten daarbij aan bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en verkennen met hen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er bestaan. Vanuit de GGD coördineren wij Nu Niet Zwanger in onze regio, trainen we aandachtsfunctionarissen en ondersteunen we waar nodig.

In onze regio wordt Nu Niet Zwanger vormgegeven door twee projectleiders en twee inhoudelijk coördinatoren:

Elke Breugelmans (projectleider) en Helmi Vlemmix (inhoudelijk coördinator)

 • Asten
 • Deurne
 • Gemert-Bakel
 • Helmond
 • Laarbeek

Elke Breugelmans (projectleider) en Nicole Audenaerde (inhoudelijk coördinator)

 • Cranendonck

Elke Breugelmans (projectleider) en Misha Scheepers (inhoudelijk coördinator) 

 • Geldrop-Mierlo
 • Nuenen
 • Son en Breugel

Marijke de Kroes (projectleider) en Misha Scheepers (inhoudelijk coördinator)

 • Eindhoven

Marijke de Kroes (projectleider) en Nicole Audenaerde (inhoudelijk coördinator)

 • Bergeijk
 • Best
 • Bladel
 • Eersel
 • Oirschot
 • Reusel-de Mierden
 • Valkenswaard
 • Veldhoven
 • Waalre

Cliënt aanmelden voor NNZ

Wil je een cliënt aanmelden om het gesprek te voeren over de kinderwens, seksualiteit en anticonceptie? Vul dan dit aanmeldformulier in en stuur dit op een beveiligde manier naar nnz@ggdbzo.nl of meld de cliënt aan via zorgdomein.

Aanmelden via zorgdomein
 • Zet – indien van toepassing – ICPC code uit
 • Ga naar: welzijn
 • Kies: overige zorgvragen Welzijn
 • Vul de zoekterm ‘zwanger’ in
 • Kies voor: verwijsafspraak Nu Niet Zwanger GGD Brabant-Zuidoost
 • Meld je patiënt aan.

Onze inhoudelijk coördinator neemt dan contact op met de patiënt om een afspraak te maken. Er vindt altijd een terugkoppeling plaats naar de verwijzer.

Contact en meer informatie over NNZ

Wil je meer weten? Heb je vragen, wil je overleggen, verwijzen en/of samenwerken? Neem contact op met het team Nu Niet Zwanger in Brabant-Zuidoost via nnz@ggdbzo.nl.