Overslaan en naar de inhoud gaan
Publicatiedatum: 06-09-2021 om 05:48 uur
Laatste update: 12-10-2023 om 12:39 uur

Kerndoelen PO, VO en SO

Sinds 2012 zijn scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs verplicht om aandacht te besteden aan seksuele- en genderdiversiteit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil hiermee seksueel grensoverschrijdend- en homonegatiefgedrag voorkomen.

Kerndoel 38 voor het primair onderwijs

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele- en genderdiversiteit.

Kerndoel 43 voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Kerndoel 53 voor het speciaal onderwijs

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
De WHO en BZgA hebben met andere Europese experts een richtlijn ontwikkeld waarin de doelen, principes en uitgangspunten van seksuele vorming zijn beschreven. Daarnaast is een leerplanvoorstel beschikbaar dat is opgesteld door het ministerie. Dit biedt leraren en scholen meer houvast als het gaat om seksualiteit en seksuele- en genderdiversiteit. Er is een toelichting geschreven op het kerndoel en de begrippen seksualiteit, diversiteit en seksuele diversiteit worden uitgelegd.