Homepagina > Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld door GGD Brabant-Zuidoost. Toch bestaat de mogelijkheid dat deze informatie bevat die niet volledig of juist is. Gebruik van informatie afkomstig van deze website is op eigen risico. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze site.
 
Aansprakelijkheid
GGD Brabant-Zuidoost sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van of verband houdt met deze website. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
 
Verwijzing naar andere sites
Op deze website staan hyperlinks die leiden naar informatiebronnen die worden beheerd door andere partijen dan GGD Brabant-Zuidoost en waarover wij geen controle hebben. GGD Brabant-Zuidoost draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie van deze andere bronnen.
 
De GGD en uw Privacy
De GGD gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website. De persoonlijke informatie die u ons geeft behandelen wij vertrouwelijk. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij vragen onze klanten om persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, of telefoonnummer. Deze gegevens komen in een dossier, samen met andere gegevens die de GGD van u heeft. De wet eist dat duidelijk is met welk doel we gegevens verwerken. We moeten ze ook goed beveiligen. De wet geeft rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn.
 
Lees meer in het Privacyreglement van de GGD.

 
Niet-commercieel gebruik
Deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de informatie en/of vormgeving te kopiĆ«ren, vermenigvuldigen of bewerken voor commercieel gebruik. 
 
Contact
Voor al uw vragen, opmerkingen en overige communicatie betreffende deze website kunt u contact opnemen via e-mail info@ggdbzo.nl