Homepagina > Privacy

Privacy

De GGD Brabant-Zuidoost verwerkt persoonsgegevens. Daarbij vinden wij een goede bescherming van gegevens en daarmee uw privacy belangrijk. Over de wijze waarop wij met privacy omgaan willen we u graag duidelijk informeren in deze privacyverklaring. 


​Wilt u:
- Inzage in uw dossier of een afschrift krijgen van de gegevens
- Gegevens verwijderen in uw dossier
- Een correctie doorgeven in uw dossier
- Afscherming van gegevens in uw dossier

Deze aanvraag kan alleen schriftelijk worden gedaan. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag Persoonsgegevens. Vul voor elke persoon een apart formulier in en zorg voor elke persoon voor een kopie van de ID. Hoe je veilig een kopie van je ID verstuurt lees je op de site van de Rijksoverheid.


Definities
Wij gebruiken bepaalde woorden in deze privacyverklaring. Deze woorden komen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft regels waar wij als organisatie ons aan moeten houden. Hieronder leest u wat wij met een aantal woorden bedoelen:

• Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u vertellen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats en medische gegevens.
• Verwerken: alles wat met persoonsgegevens gedaan kan worden, zoals verzamelen, opslaan, bekijken en verwijderen.

Waarom verwerkt de GGD Brabant-Zuidoost mijn persoonsgegevens?
We hebben als GGD taken op de volgende gebieden:
• Jeugdgezondheidszorg
• Acute zorg of ambulancehulpverlening
• Behandeling en bestrijding van infectieziekten
• Reizigerszorg, Tuberculosezorg en zorg rondom seksueel overdraagbare aandoeningen
• Toezicht houden en inspecties uitvoeren op het gebied van kinderopvang, hygiëne en andere aspecten

Dit zijn taken die belangrijk zijn voor de gezondheid en kwaliteit van leven van alle inwoners. Om deze taken zo goed mogelijk uit te voeren kan het zijn dat we uw persoonsgegevens verwerken. In de meeste gevallen doen we dit omdat het een wettelijke of publieke taak is. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan uitgelegd waarom wij uw gegevens nodig hebben. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het bedoeld is. Indien het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, wordt u daarover geïnformeerd.

Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals het verzorgen van trainingen en workshops door onze GGD Academy.


Categorieën persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten kunnen wij de volgende algemene persoonsgegevens van u verwerken:
• Personalia
• Contactgegevens
• Burgerservicenummer (BSN)
• Medische gegevens
• Schoolgegevens
De persoonsgegevens die wij verwerken staan uitgebreider vermeld in ons privacy reglement.

Uw rechten 
U heeft een aantal rechten wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken: 
• U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij ons
• U kunt vragen om uw persoonsgegevens aan te laten vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
• U kunt vragen om gedeeltelijke of gehele vernietiging van uw dossier. Dit verzoek kan door ons geweigerd worden als dit goed hulpverlenerschap benadeeld of als een andere wet dit verbiedt.
• U heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere zorgverlener
• U kunt vooraf bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Wij voldoen hieraan, tenzij er andere gerechtvaardigde redenen zijn om uw gegevens te verwerken, bv wettelijke verplichting.
• U kunt uw toestemming voor verwerking van gegevens intrekken.

Indienen verzoek persoonsgegevens
Heeft u een verzoek ten aanzien van uw persoonsgegevens, vul dan dit formulier in. Om zeker te zijn dat u ook rechtmatig een verzoek doet, vragen wij om een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs. Lees hier hoe u dit veilig kunt versturen.Wij beantwoorden uw verzoek over verwerking persoonsgegevens binnen een maand. Als de beantwoording van uw verzoek meer tijdkost, dan zullen wij u hier binnen een maand over informeren. Het kan zijn vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken dat de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden. Ook dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

Verstrekking aan derde(n) (of: delen van informatie)
Wij delen uw persoonsgegevens niet met andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te delen. Met organisaties die voor ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierin regelen we dat die organisatie dezelfde eisen stelt aan privacy als de GGD BZO. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gebruik persoonsgegevens
Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw gegevens. We verwerken de gegevens in een (digitaal) dossier. Iedereen die werkzaam is bij GGD BZO heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot de dossiers alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren. Ook verwerken wij niet meer gegevens dan noodzakelijk. Bovendien nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doelen. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaarplicht van dossiers die van toepassing is bij sommige gegevens.

Cookies
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze verklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden.

Privacyreglement
Een uitgebreide beschrijving van het privacybeleid van de GGD met hierin doelen van verwerking, werkwijze daarbij, het soort gegevens, de toegang tot gegevens en bewaartermijnen van gegevens kunt u vinden in ons privacy reglement ​

Contactgegevens
Heeft u vragen? Mail naar onze Functionaris Gegevensbescherming
Heeft u klachten? Neem dan contact op met klachtenfunctionaris