Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersAmbulancezorgCliëntenraad ambulancezorg
InwonersAmbulancezorgCliëntenraad ambulancezorg
Publicatiedatum: 13-09-2022 om 12:58 uur
Laatste update: 13-06-2023 om 11:55 uur

Cliëntenraad ambulancezorg

Een cliëntenraad vertegenwoordigt de algemene belangen van cliënten die gebruik maken van het ambulancevervoer. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directie en het management van de regionale ambulancevoorziening over onderwerpen die cliënten aangaan zoals:
  • bereikbaarheid en toegankelijkheid van de ambulancezorg
  • kwaliteitsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek
  • patiëntveiligheid en informatieveiligheid
  • zorgcoördinatie
  • regionale spreiding & beschikbaarheid van ambulances
  • prestaties van de regionale ambulancevoorziening (RAV)

Ook heeft de cliëntenraad op onderdelen instemmingsrecht. Op die manier werkt de cliëntenraad mee aan de verdere verbetering van de kwaliteit van ambulancezorg.

Eén cliëntenraad voor Brabant 

Voor het inrichten van één cliëntenraad in de provincie Noord-Brabant heeft RAV  Brabant Midden-West-Noord de samenwerking gezocht met onze ambulancezorg van GGD Brabant-Zuidoost. Dit heeft een aantal redenen: onze RAV’s werken al intensief samen, onder meer op de meldkamer ambulancezorg in Den Bosch. Ook werken we zoveel mogelijk op een eenduidige manier en zijn we beide publieke diensten met een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten in Brabant.

De enige harde voorwaarde voor deelname aan de cliëntenraad is dat men in Brabant moet wonen. De leden hoeven zelf geen ervaring met ambulancezorg te hebben. Maar het is wel belangrijk dat zij affiniteit met zorg hebben en de wil om de belangen van een grote groep te behartigen. Na een selectieronde zijn vijf enthousiaste leden benoemd. Drie van hen wonen in de regio Brabant Midden-West-Noord, twee leden wonen in Brabant-zuidoost. Een van de leden heeft de rol van voorzitter.

Oud-RAV-directeur Ger Jacobs en directeur GGD Brabant-Zuidoost  Ellis Jeurissen

Directeur GGD Brabant-Zuidoost Ellis Jeurissen: “Onze Cliëntenraad is van strategisch niveau, divers van samenstelling en met aandacht voor patiënten en medewerkers. Leergierig, positief kritisch en omgevingsbewust. Het houdt ons scherp en ik vind het erg prettig dat de twee RAV’en in Brabant samen één cliëntenraad hebben ingericht.”

Oud RAV-directeur Ger Jacobs: “We merkten door de vele vragen die de leden stelden, dat zij zich goed hebben verdiept in onze sector. Dat deden zij bijvoorbeeld door onze meerjarenplannen te lezen en de websites te bekijken. We zijn blij met de grote betrokkenheid van de cliëntenraad bij onze RAV’s en zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet.”

Bijeenkomsten

Het is de bedoeling dat de raad ongeveer vier keer per jaar bij elkaar komt, afwisselend in een van beide regio’s. Hierbij is ook altijd een directeur aanwezig.  Meestal wordt in overleg een thema gekozen. In een vorige vergadering was dat bijvoorbeeld de personeelskrapte in de ambulancezorg. Hierbij was ook een vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad aanwezig.

Even voorstellen…

De leden van de cliëntenraad stellen zich graag aan je voor en leggen uit waarom zij gekozen hebben om de cliëntenraad van ambulancezorg te vertegenwoordigen.