Homepagina > Partners > Artsen > Forensische geneeskunde

Forensische geneeskunde

​​​​​​ Forensische geneeskunde staat voor medische diensten ten behoeve van politie en justitie. Een aantal GGD-artsen is opgeleid tot forensisch geneeskundige. Zij zijn 24 uur per dag/ 7 dagen in de week voor deze speciale taak bereikbaar en beschikbaar voor politie en justitie.

Bereikbaarheid forensisch artsen

Secretariaat tijdens kantooruren: 088 0031 150
Forensisch arts 24 uur per dag: 088 0031 153

Gemeentelijk lijkschouwer

De gemeentelijk lijkschouwer doet onderzoek bij gevallen van niet-natuurlijk overlijden, meestal samen met de politie. Bijvoorbeeld bij een ongeval, suïcide of misdrijf. Wanneer een behandelend arts twijfelt aan de natuurlijke dood of vragen heeft aangaande een overlijden kan hij altijd de forensisch arts inschakelen. De forensisch arts stelt zich nadrukkelijk op als vraagbaak voor collega’s. Begrippen als natuurlijk en niet-natuurlijke dood zijn niet altijd voor alle artsen even duidelijk. Bij niet-natuurlijk overlijden is het inschakelen van de gemeentelijk lijkschouwer verplicht. De forensisch arts doet onderzoek naar de aard en omstandigheden van het overlijden. De arts brengt in geval van een niet-natuurlijke dood verslag uit aan de Officier van Justitie, en zorgt voor de afgifte van de juiste overlijdenspapieren.

Euthanasie

Ook bij de Euthanasieprocedure is het inschakelen van de gemeentelijk lijkschouwer verplicht. Het is wenselijk een voormelding te doen, bij voorkeur enige uren tevoren; dit bevordert een vlotte afwerking. Na het intreden van de dood vraagt de behandelend arts de forensisch arts via het centraal meldnummer aan huis, om de overledene te schouwen en de papieren te controleren op volledigheid. Deze zal vervolgens met de Officier van Justitie overleggen, om het lichaam vrij te geven en om de papieren door te kunnen sturen naar de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.

Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen

Als een minderjarige overlijdt moet de behandelend arts een melding doen bij gemeentelijk lijkschouwer. Als blijkt dat het niet duidelijk is waar de minderjarige aan overleden is, vindt een Nader Onderzoek Doodsoorzaak (NODO) plaats. Hierbij wordt uitgebreid beeldvormend en laboratoriumonderzoek gedaan. Het doel van het NODO-onderzoek is het verhelderen van de doodsoorzaak, het is dus geen justitieel onderzoek.

Arrestantenzorg en overige taken

De forensisch arts voert ook als behandelaar de medische zorg aan arrestanten uit. Dit is, naast reguliere arrestantenzorg, ook de (acute) psychiatrie en de zorg voor geïntoxiceerden en verslaafden. De politie roept de forensisch artsen op. Politie/justitie schakelt de forensisch arts ook in voor taken in het kader van waarheidsvinding: DNA-afname, bloedafname bij rijden onder invloed van alcohol of drugs, veilig stellen van sporen aan het lichaam, zoals bijvoorbeeld bij een zedenincident.