Homepagina > Partners > Gemeenten > Burgerinitiatieven > Wijkcommissie Geenhoven zet zich in voor leefbaarheid en sociale cohesie

Wijkcommissie Geenhoven zet zich in voor leefbaarheid en sociale cohesie

Wijkcommissie Geenhoven in Valkenswaard bestaat uit wijkbewoners die zich willen inzetten voor de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk. Een talentenbank van vrijwilligers is opgezet om onderlinge hulp te stimuleren.

In de wijk is ook veel aandacht voor het elkaar kennen en gekend worden. Jaarlijks worden er activiteiten opgezet. GGD Brabant-Zuidoost ondersteunt deze waar mogelijk.

Zo was er in mei 2014 een bijeenkomst over veranderingen in de WMO voor oudere wijkbewoners die nog zelfstandig wonen. Naast een toelichting van de gemeente was er een infomarkt over de mogelijkheden van vrijwillige en professionele ondersteuning. De GGD besteedde aandacht aan het grip houden op de eigen gezondheid door vaardigheden te versterken en een beroep te doen op de naaste omgeving. Een zestigtal wijkbewoners nam aan deze interactieve bijeenkomst deel. In het najaar van 2014 verleent de GGD medewerking aan een bijeenkomst voor ouders op basisschool De Windroos over de kansen en bedreigingen van de online wereld voor kinderen.

Met ondersteuning van de gemeente Valkenswaard is een filmpje gemaakt over de inspanningen van de wijkcommissie Geenhoven en andere burgers t.b.v. de leefbaarheid en sociale cohesie:

 Meer informatie