Publicatiedatum: 30-07-2021 om 11:01 uur
Laatste update: 26-08-2021 om 10:13 uur

Gezonde leefomgeving

De GGD Brabant-Zuidoost adviseert gemeenten, scholen, zorginstellingen, bedrijven en sportverenigingen in de regio bij het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief gezondheidsbeleid. Daarbij hoort een ook gezonde leefomgeving.

Een gezonde leefomgeving voor iedereen

Een gezonde leefomgeving is een omgeving die bewoners als prettig ervaren, waar voldoende bewegen en gezonde (voedings)keuzes gemakkelijk en logisch zijn, en waar negatieve invloed op gezondheid zo klein mogelijk is. Het gaat dus om gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering.

Onze ambitie is dat alle inwoners van de regio gezond opgroeien en langer in goede gezondheid leven in een gezonde leefomgeving. Dit doen we samen met andere organisaties en GGD’en in Nederland.  We bundelen onze kennis over leefomgeving op de website GGD Leefomgeving.

Wat kunnen we voor jouw gemeente doen?

Onze adviseurs denken graag mee op welke manier een gezonde leefomgeving bijdraagt aan gezond gedrag van jouw inwoners. Een omgeving die uitdaagt tot gezond bewegen, veilig spelen en ontmoeten draagt bij aan vitaliteit en welzijn. Een gezonde leefomgeving is niet alleen een belangrijke factor voor gezondheidsbeleid, maar is ook relevant bij ouderenbeleid en sportbeleid, dementievriendelijke omgeving en de omgevingsvisie.

Brabantse OmgevingsScan BrOS

Onze gezondheidsmonitors geven ons inzicht in hoe inwoners de leefomgeving ervaren. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid in de wijk, de aanwezigheid van speeltuinen, de ervaren geluids- en geurhinder en de sociale contacten in de buurt. Deze informatie is op gemeenteniveau beschikbaar in onze Brabantse Omgevings Scan BrOS.

Gezonde Leefomgeving

Klimaat en gezondheid

Klimaatverandering heeft effect op onze gezondheid. We hebben meer last van UV-straling, hittestress, allergieën en luchtvervuiling. Ook heeft klimaatverandering effect op ons drink- en zwemwater, voedsel en infectieziekten. Het RIVM onderzoekt wat de effecten zijn van klimaatverandering op onze gezondheid en wat we eraan kunnen doen.

Regionaal Meetnet voor luchtkwaliteit

In onze regio zijn we gestart met een Regionaal Meetnet om de luchtkwaliteit te meten. Hiermee krijgen we een goed beeld van de luchtkwaliteit (en later ook geluidsniveau).  En met deze kennis maken we beleid voor een gezondere samenleving.

Inspiratie voor jouw gemeente

  • Vergroenen schoolpleinen
    Groene schoolpleinen dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Kinderen bewegen meer en spelen beter samen in een rijk speel/leerlandschap. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie in de omgeving. Wil je als gemeente of als school aan de slag met het inrichten van Groene Schoolpleinen/speelnatuur? Neem dan eens een kijkje op de website van Stichting Springzaad.
  • Duurzaam en toekomstgericht bouwen
    Aan de slag met duurzaam en toekomstgericht bouwen in jouw gemeente? Het nieuwbouwproject Zuiver Bosrijk in Eindhoven is een mooi voorbeeld.
  • Burgerparticipatie
    Inwoners laten meedenken over inrichting gezonde leefomgeving? Dit deed de gemeente Son en Breugel bij de inrichting van groen en water in hun wijk Gentiaan.