Homepagina > Partners > Gemeenten > Onderzoek > Beleving leefomgeving vliegveld Eindhoven

Beleving leefomgeving vliegveld Eindhoven

De GGD heeft eind 2018 in kaart gebracht hoe omwonenden van vliegveld Eindhoven hun omgeving beleven. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van dhr. Pieter van Geel, onafhankelijk verkenner van Proefcasus Eindhoven Airport.

Na een eerste meting van de beleving begin 2012, een tweede meting eind 2014 en een derde meting (geïntegreerd in de Gezondheidsmonitor) eind 2016 is in 2018 opnieuw onderzocht of de beleving van omwonenden in relatie tot vliegveld en vliegverkeer is veranderd en of dit in lijn is met de toegenomen blootstelling aan geluid van vliegverkeer door de groei van Eindhoven Airport.

De resultaten van het onderzoek zijn, naast andere informatiebronnen, gebruikt als input voor het advies van Van Geel over de toekomst van Eindhoven Airport aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Hier kunt u de volledige rapporten vinden: 

2018: rapport en bijlagen

2016: rapport en tabellenboek

2014: rapport en bijlagen

2012: rapport en bijlagen