Homepagina > Partners > Gemeenten > Psychosociale Hulp (PSH)

Psychosociale Hulp (PSH)

Soms krijgen we als samenleving plotseling te maken met een ingrijpende gebeurtenis. Deze gebeurtenissen laten een diepe indruk achter. In dergelijke situaties coördineert Psychosociale Hulp (PSH) bij ingrijpende gebeurtenissen de hulp door verschillende hulpverleners om te zorgen dat slachtoffers de juiste hulp krijgen en de maatschappelijke onrust zo klein mogelijk blijft. De GGD coördineert deze hulp.

Ingrijpende gebeurtenissen

Een schokkende gebeurtenis laat altijd een hele diepe indruk achter. Denk aan dood, geweld, zedenzaken of bedreiging. We zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met enkele grote rampen, zoals de vuurwerkramp in Enschede. Daarnaast vinden er jaarlijks vele kleinere rampen, crisissen en ingrijpende gebeurtenissen plaats, zoals zedenzaken, gezinsdrama’s of suïcides. Ervaring leert dat goede ondersteuning voor de getroffenen vanaf het begin van groot belang is om weer grip te krijgen op het leven. In lijn met de landelijke richtlijnen gaan we daarbij uit van de eigen veerkracht van individuen, en proberen we vooral te normaliseren.

PSH team Brabant Zuidoost

In onze regio zijn onlangs afspraken gemaakt tussen de ketenpartners om tot een PSH-team te komen. Het suïcideprotocol zoals dat nu gebruikt wordt in Helmond, is onderdeel daarvan. Dit PSH-team kan bijeenkomen als er een incident is met kans op maatschappelijke onrust. Vanwege de regionale verschillen is er een PSH-team voor Eindhoven en omgeving en een voor Helmond en omgeving.

In het coördinatieteam PSH zijn de vaste partners vertegenwoordigd, te weten: Maatschappelijk Werk, GGD, Slachtofferhulp en politie. De GGZ heeft in Eindhoven een consultatieve rol, in Helmond is GGZ vaste partner. Het kernteam wordt aangevuld met vertegenwoordigers van geestelijke verzorging en direct betrokkenen (b.v. vertegenwoordigers van een school).

De GGD zorgt voor coördinatie. Het team komt binnen 24 uur na melding bij elkaar.

De GGD

Van de GGD zijn een aantal jeugdartsen en psychologen betrokken bij het team. Meestal zijn incidenten die tot maatschappelijke onrust leiden namelijk incidenten met kinderen. Volgens een rooster is steeds een van deze medewerkers bereikbaar. Bij een incident coördineren zij de psychosociale hulpverlening en ze ondersteunen het betreffende JGZ-team.

Meer informatie over het PSH-team en de hulpverlening; Marianne van Dijk. 088 0031 386