Homepagina > Partners > Gemeenten > Gezondheid in Cijfers > Nederland Europees kampioen zitten!

Nederland Europees kampioen zitten!

Nederland heeft een nieuwe titel op zak! Uit de onlangs gepubliceerde Eurobarometer over sport en beweeggedrag blijkt dat Nederland in Europa koploper is in sedentair gedrag: 25% van de Nederlanders zit meer dan 8,5 uur per dag op een stoel of bank.
 
Dit is een groot verschil met landen als Portugal, Italië en Spanje (6%). Maar opvallend genoeg zijn we ook één van de landen met het de hoogste sportdeelname en zijn we koploper wat betreft andere vormen van fysieke activiteiten!
 

Nederlanders combineren zittend bestaan met sporten

Volgens het Europese rapport zit 62% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder 5,5 uur of meer per dag op het werk, op school of thuis op de bank. Daarvan zit dus 25% zelfs meer dan 8,5 uur per dag. Tegelijkertijd ligt ook het percentage sporters (minimaal één maal per week) met bijna 60% relatief hoog. Alleen Zweden, Denemarken en Finland scoren beter dan wij. Indien er gekeken wordt naar andere fysieke activiteiten, zoals fietsen, tuinieren en dansen dan blijkt dat ruim 80% van de Nederlanders dit minstens één keer per week doet. Daarmee zijn we koploper in Europa! Het gemiddelde percentage voor Europa komt niet verder dan 50%. Het contrast tussen het lange zitgedrag enerzijds en de relatief hoge sportdeelname anderzijds is ook in landen als Zweden en Denemarken zichtbaar. Echter gemiddeld is het in Europa de tendens dat mensen die regelmatig sporten minder vaak langdurig zitten dan mensen die niet sporten.
 

Onderzoek biedt geen informatie over Nederlandse beweegnorm

In Nederland wordt een aanbevolen norm voor lichaamsbeweging gehanteerd. Deze norm ligt bij volwassenen en ouderen op een half uur matig intensieve lichaamsbeweging op minimaal vijf dagen per week. Dit is echter geen Europese norm. Dit onderzoek geeft dan ook geen inzicht in de mate waarin de Nederlandse bevolking meer of minder voldoet aan deze beweegnorm dan elders in Europa.
 

Langdurig zitten ook schadelijk bij voldoende lichaamsbeweging

De Nederlandse norm voor gezond bewegen houdt geen rekening met sedentair gedrag. De bovenstaande cijfers impliceren echter dat een deel van de mensen die voldoet aan de beweegnorm, toch langdurig zitgedrag vertoont. Vanuit de wetenschap komt steeds meer inzicht in de manier waarop langdurig zitten schadelijk is voor de gezondheid, ondanks dat men voldoet aan de beweegnorm. Er is echter voor volwassenen nog geen richtlijn die stelt hoe lang en hoe intensief het zitten onderbroken moet worden met lichamelijke activiteit om de effecten van langdurig stil zitten ‘op te heffen’. Maar in ieder geval lijkt het raadzaam om zitperiodes regelmatig af te wisselen met bewegen, via bijvoorbeeld een lunchwandeling, de trap op en af gaan en staand televisie kijken of vergaderen.
 

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Yvonne Meertens, telefoon 088 0031 457 of mail naar y.meertens@ggdbzo.nl.