Homepagina > Partners > Gemeenten > Gezondheid in Cijfers > Samenwerken aan zorg en preventie in de wijk

Samenwerken aan zorg en preventie in de wijk

In de wijk Achtse Barrier in Eindhoven en in Gemert-centrum werken zorg- en welzijnsorganisaties en bewoners aan mogelijkheden om de gezondheid en het welbevinden in de wijk te verbeteren. Dit doen ze aan de hand van een wijkgezondheidsprofiel, waarin aandacht is voor kwetsbare bewoners.
 
In de wijken komen zorg- en welzijnsorganisaties samen met bewoners bijeen en gaan aan de slag met een wijkgezondheidsprofiel. De GGD en ROS Robuust begeleiden dit proces. Zij verzamelen basisgegevens over gezondheid en welzijn in de wijk en delen deze informatie met de andere partijen. Dit wijkgezondheidsprofiel wordt vervolgens aangevuld met kennis en gegevens van alle betrokkenen. Op basis van dit profiel gaat het gesprek verder over de kansen om de gezondheid en welzijn in de wijk te verbeteren. Op basis van deze dialoog kunnen ze prioritaire thema’s aanwijzen en een gezamenlijk actieplan opstellen voor de wijk.
 

Welke tools worden gebruikt?

Om de samenwerking tussen organisaties en wijkbewoners te faciliteren wordt gebruik gemaakt van de tools: wijkgezondheidsprofiel en wijkdialoog. Het wijkgezondheidsprofiel, in de vorm van een presentatie of folder, biedt een overzicht van de gezondheid en het welzijn van wijkbewoners en factoren die deze beïnvloeden. De wijkdialoog bestaat uit het voeren van gesprekken over het wijkprofiel, belangrijke thema’s in de wijk en de eventuele doelen, acties en taakverdeling om met deze thema’s aan de slag te gaan.
 

Samenwerking in de wijk geeft invulling aan transities

Deze manier van werken sluit aan bij de transities binnen het sociale domein. Eerstelijns professionals zoeken samenwerking en afstemming met de nuldelijn. Zorg krijgt een sterkere verbinding met preventie. Burgerkracht wordt aangesproken en gestimuleerd. Burgers denken actief mee, geven kansen aan en bedenken acties die aansluiten bij de kenmerken van de wijk. Dit leidt tot concrete acties op de korte termijn en naar verwachting ook tot betere samenwerking tussen betrokken partijen op de langere termijn.
 

Onderzoek naar de uitkomsten

De ingezette processen in de Eindhovense wijk Achtse Barrier en Gemert-Centrum maken deel uit van een serie pilotprojecten in Noord-Brabant. Deze pilots vallen onder het ZonMw-project ‘Tools voor effectieve samenwerking preventie-curatie in de wijk’, dat wordt uitgevoerd door de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Nog dit jaar zullen de uitkomsten van het project gerapporteerd worden.
 

Meer informatie?

Als u meer wilt weten over de pilots dan kunt u contact opnemen met Marjolijn van Niekerk, m.van.niekerk@ggdbzo.nl . Met vragen over dit ZonMw-project vanuit de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid kunt u terecht bij Anke van Gestel, a.van.gestel@ggdbzo.nl .