Homepagina > Partners > Scholen > Nieuwsbrief Voortgezet Onderwijs > Gezond Leven? Check het even!

Gezond Leven? Check het even!

​Dit schooljaar starten we met een nieuwe en aangepaste invulling van de contactmomenten in onder- en bovenbouw.

Jongeren in de middelbare schoolleeftijd maken veel lichamelijke en psychosociale veranderingen door. Dat vraagt veel van hen. Het doel van het contactmoment is dan ook het versterken van de gezondheid en het welzijn van deze jongeren. We laten hen stilstaan bij hun gezondheid en hun welzijn op school, thuis en in hun vrije tijd. We nodigen hen uit om de vragen die ze hebben, te stellen. Als zij dat willen, kunnen we hen adviseren of als het nodig is doorverwijzen naar zorg. De regie voor het onderzoek ligt zoveel mogelijk bij de jongeren zelf.

Gezond leven? Check het even!
Centraal  binnen de contactmomenten op het VO staat de online tool “Gezond  leven, check het even” (of kort de Check) . Dit is een online vragenlijst en gaat over het dagelijks leven van de jongere; op school, thuis en in de vrije tijd. Er komen verschillende gezondheidsonderwerpen aan bod zoals gehoor, gewicht, stemming, alcohol/druggebruik en omgang met anderen. Na het invullen van de vragenlijst krijgen de leerlingen direct online informatie en advies op maat van hun antwoorden. Kijk ook op www.gezondlevencheckheteven.nl  

Hoe zien de contactmomenten op het VO er uit voor het komend schooljaar?
• In de klassen VMBO1 + VMBO3 en Havo/VWO2 + Havo/VWO4 vullen de leerlingen de digitale vragenlijst klassikaal in. De Jeugdverpleegkundige is daarbij aanwezig.
• Leerlingen in de klassen klas 1 en 2 worden daarbij ook gemeten en gewogen.
• Direct na het invullen krijgen de leerlingen online informatie en advies, afgestemd op hun antwoorden.
• Er volgt een gezondheidsprofiel en er vindt een triage plaats op basis waarvan de jeugdverpleegkundige leerlingen uit de klas kan halen voor een gesprek met de jeugdarts of -verpleegkundige. Leerlingen kunnen ook zelf om een gesprek vragen. Deze gesprekken zijn bedoeld om met de leerling mee te denken, vragen te beantwoorden, advies te kunnen geven  en mogelijk door te verwijzen naar hulp.
• Aan het einde van het schooljaar ontvangt u een schoolprofiel. 

Samenwerking met school
Wij kunnen de “Check” uiteraard alleen maar uitvoeren in goede samenwerking met school. Voor de afname van de Check vragen wij om een lesuur in te roosteren. Tijdens dit lesuur moet iedere leerling online toegang hebben tot internet via bijvoorbeeld de PC, tablet of smartphone.
De school ontvangt een rapportage over de uitkomsten van de Check. U kunt deze uitkomsten gebruiken voor bijvoorbeeld het opstellen van schoolgezondheidsbeleid. De GGD kan daarbij ondersteunen.

Een goede samenwerking met school is en blijft heel belangrijk. Vragen, zorgen, twijfels over de gezondheid of ontwikkeling van uw leerlingen? Dan zij wij er voor u. Niet alleen tijdens de contactmomenten maar zeker ook daarbuiten. Neem contact op met het JGZ team op school.