Homepagina > Partners > Scholen > De gezonde school

De gezonde school

appel

Leerlingen en leerkrachten presteren beter als ze gezond zijn en goed in hun vel zitten. Bovendien betekent het bevorderen van gezondheid van jonge kinderen ook een grotere gezondheidswinst op latere leeftijd.

Scholen besteden al veel aandacht aan gezondheid: individueel of aan de hand van aangeboden gezondheidsthema’s. Een planmatige en integrale aanpak helpt om thema’s te prioriteren en uit te werken het niveau van educatie, schoolomgeving en schoolbeleid. Hierbij spelen ouders, leerlingen, personeel én directie een rol. Werken aan een gezonde school is geen project met een duidelijk eindpunt, maar een werkwijze die helpt de juiste keuzes te maken.

Wilt u van uw school een Gezonde School maken?

Dan kan een medewerker van de GGD u ondersteunen en faciliteren bij het realiseren hiervan. In de werkwijze staan vijf kernpunten centraal

  1. een structurele aanpak
  2. een integrale aanpak
  3. de school staat centraal
  4. collectieve preventie en individuele leerlingenzorg
  5. een goede samenwerking met preventiepartners.
Gezonde-school-methode.jpg

Als school bent u uiteraard vrij om te bepalen via welke weg u hieraan werkt. Er zijn verschillende mogelijkheden om te starten. Elk startpunt wordt ondersteund met een uitgewerkte module.

  • Starten met een concrete activiteit
  • Starten vanuit het aanbod dat de school nu al heeft.
  • Eerst een schoolprofiel maken om inzicht te krijgen in de huidige gezondheid van de leerlingen
  • Evaluatie op verschillende momenten helpt om bij te sturen.

Vignet Gezonde School

Met het vignet Gezonde School mag uw school zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo gebruiken. Er is een vignet Gezonde School voor het basisonderwijs (po) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Vanaf september 2014 is er ook een vignet voor het voortgezet onderwijs (vo). Op de website www.gezondeschool.nl vindt u alle informatie over (de aanvraag van) het vignet.
 

Meer weten?

Van gedachten wisselen over deze methode? Vraag uw JGZ verpleegkundige of neem contact op met de GGD, sector Gezondheidsbevordering voor een oriënterend gesprek. U kunt zich ook abonneren op onze nieuwsbrief.