Emovo

De GGD neemt de Emovo (Elektronische Monitor en Voorlichting) af bij de leerlingen in de klassen 3 VMBO en 4 Havo/VWO. Voor het onderzoek vullen jongeren eerst digitaal een vragenlijst in. Daarna krijgen ze een persoonlijk gezondheidsadvies. Bij vragen of zorgen kan de jeugdverpleegkundige een leerling uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. De Emovo is een extra contactmoment voor jongeren naast de al bestaande onderzoeken van de GGD Brabant-Zuidoost in klas 2 van het voortgezet onderwijs.
 

Extra aandacht voor gezondheid van VO leerlingen
Het ministerie van VWS investeert extra in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Een van de afspraken hiervoor is een extra contactmoment van de Jeugdgezondheidszorg met jongeren in klas 3 of 4. Met dit extra contactmoment kan de Jeugdgezondheid van de GGD zo nodig meer passende zorg leveren aan jongeren van deze leeftijd.
 

Hoe werkt Emovo?
De Emovo wordt tijdens een lesuur op school afgenomen. Elke leerling logt in op de website met een persoonlijke Emovo inlogcode en beantwoordt individueel de vragen. De jeugdverpleegkundige is tijdens het lesuur aanwezig. Het invullen van de vragenlijst lukt de meeste leerlingen in 30-50 minuten.
 
Na het invullen van de vragenlijst krijgen de leerlingen meteen een persoonlijk gezondheidsadvies. De leerling krijgt ook tips voor informatie op betrouwbare websites en kan zijn of haar gezondheidsprofiel bekijken. Via de persoonlijke inlogcode kunnen leerlingen nog 2 maanden lang het persoonlijke advies inzien. Bij vragen of zorgen kunnen de leerlingen terecht bij de jeugdverpleegkundige voor een persoonlijk gesprek. Dat kunnen zij zelf aanvragen. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts kan de leerling op basis van de resultaten uit de vragenlijst ook zelf uitnodigen. 
 
Het Emovo schoolprofiel
U ontvangt als school een schoolprofiel en een regioprofiel met resultaten van alle deelnemende scholen. In deze profielen staat een samenvatting van de resultaten van de Emovo. U kunt deze uitkomsten gebruiken voor bijvoorbeeld het opstellen van schoolgezondheidsbeleid. De GGD kan daarbij ondersteunen. 

Wilt u een gesprek over het schoolprofiel of over schoolgezondheidsbeleid in het algemeen? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat team gezondheidsbevordering, secretariaat-gezondheidsbevordering@ggdbzo.nl, telefoon 088 0031 436

Meer weten?
Voor informatie over de Emovo op uw school kunt u contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van het JGZ team.