Homepagina > Partners > Scholen > Hygiëne op de basisschool

Hygiëne op de basisschool

handen wassen

Kinderen vormen een kwetsbare groep. Hun afweersysteem is nog in ontwikkeling. Via de andere kinderen en bijvoorbeeld door het gezamenlijk gebruik van materialen en toiletten komen zij vaker in contact met allerlei ziekteverwekkers waartegen zij nog geen weerstand hebben opgebouwd. Het infectierisico neemt toe als gebouwen niet voldoen aan hedendaagse bouwtechnische en hygiëne-eisen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in een omgeving van drie of meer kinderen het aantal infecties verdubbelt. Omdat een kind infecties ook al kan verspreiden in de fase waarin het kind zelf nog niet ziek is, zijn goede hygiëne en een gezond binnenmilieu noodzakelijk. In verband met risico's is met name de groep kleuters de doelgroep.

De afgelopen jaren heeft de GGD in opdracht van de gemeente in het kader van de WPG (jaarlijks) een hygiënebegeleidingsbezoek gebracht aan alle scholen in de regio Zuidoost-Brabant. Uit de klantentoets blijkt dat twee derde van de scholen en peuterspeelzalen een jaarlijks GGD-bezoek geen probleem vindt. Mede gezien de uitkomsten van de klantentoets, bieden wij op aanvraag van de gemeenten een hygiënebezoek aan.

Onze eigen argumentatie voor deze bezoeken is dat wij merken dat zorg voor hygiëne sinds het moment dat we de frequentie van de bezoeken verhoogd hebben, binnen scholen steeds bewuster wordt vormgegeven. De inhoud van de bezoeken is gefocust op geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen en schoonmaak 

Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen

Het komt niet zelden voor dat kinderen op school medicatie toegediend moeten krijgen. Soms gedurende langere perioden, soms is een simpel eenmalig paracetamolletje voldoende. Ook komt het voor dat er wondjes moeten worden verzorgd, dat vingerprikjes moeten worden gedaan of injecties worden toegediend. Belangrijk is dat daarbij dat de school volgens protocol werkt, om fouten te voorkomen en om verantwoordelijkheden eenduidig met elkaar af te spreken en schriftelijk vast te leggen. De GGD geeft hiervoor een aantal adviezen.

De kwaliteit van de schoonmaak van scholen is o.a. afhankelijk van gemaakte afspraken, de deskundigheid van de schoonmakers, het protocol dat gehanteerd wordt en natuurlijk het budget dat men daarvoor uittrekt. De GGD biedt m.b.v. bijvoorbeeld schoonmaakadviezen en schoonmaakroosters aan de directie een houvast om met de schoonmakers aan de slag te gaan en hygiënisch verantwoorde prioriteiten te bepalen.

Het onderzoek

  • Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een landelijk ontwikkeld protocol (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)
  • Voorafgaand aan het onderzoek door de hygiënist/verpleegkundige wordt door de schooldirectie een vragenlijst, gericht op hygiëne- en binnenmilieu aspecten, ingevuld.
  • Deze vragenlijst wordt op de datum van het onderzoek doorgenomen met de verantwoordelijke van de school.
  • Aan de hand van een checklist wordt de hygiënische staat van de ruimten waar de kleuters verblijven beoordeeld.
  • Rapportage met adviezen ter verbetering van de situatie aan de schooldirectie vindt plaats na de hoor/wederhoor met de betrokkene.

Contact

Wanneer u vragen heeft kunt u een beroep doen op de kennis en expertise van de medewerkers van Bureau Technische Hygiënezorg, 088 0031 377.