Homepagina > Partners > Scholen > Stappenplan positief getest persoon op school of kinderopvang

Stappenplan positief getest persoon op school of kinderopvang

Versie 25 februari 2021

Stap 1 melding aan school

Actie: voor (ouder van) positief getest persoon en school of opvang.

(Ouder van) positief getest persoon meldt de positieve test van kind/leerling/medewerker aan de leiding van de school of opvang. 

De school of opvang vraagt toestemming om de positief geteste persoon met naam te bespreken met de GGD. De persoonsgegevens van positief geteste personen zijn reeds bekend bij de GGD, echter op deze manier kunnen we verifiëren dat er tijdens contact met school of opvang over dezelfde persoon gesproken wordt. 

Het kan zijn dat de school of opvang eerder door de GGD wordt geïnformeerd. In de praktijk zal het bericht veelal van de (ouder van) positief geteste persoon aan school of opvang eerder zijn. 

Stap 2 melding aan GGD

Actie: door school of opvang

De school- of opvangleiding meldt een besmetting aan de GGD via het meldingsformulier

Stap 3a eerste inventarisatie door school/opvang bij één besmetting in een klas of groep 

Actie: door school of opvang

De school- of opvangleiding beoordeelt of er binnen de besmettelijke periode op de school of opvang nauwe contacten zijn geweest. Deze beoordeling voeren zij samen met de betrokkenen uit, de GGD kan hierin ondersteunen. Lees meer over de te gebruiken definities voor de besmettelijke periode en nauw of overig contact. Hoe ouder de kinderen zijn, of hoe duidelijker er aparte groepjes zijn gevormd binnen school of opvang, hoe gemakkelijker het is om onderscheid te maken tussen nauw contact en overig contact. Kinderen die op de opvang samen slapen zijn nauw contact van elkaar, mocht er sprake zijn van een besmetting bij één van deze kinderen.

Zijn er al meerdere personen in de groep of klas positief getest ga dan naar Stap 3b.

Stap 3b eerste inventarisatie door school of opvang bij meerdere besmettingen in een klas of groep 

Actie: door school of opvang

Zit de groep of klas waarbij er besmettingen spelen al in quarantaine, dan zijn er
over het algemeen geen extra stappen nodig. Overleg bij twijfel hierover met de GGD. Meld de nieuwe persoon wel via het meldingsformulier bij de GGD zoals beschreven bij stap 2.

Zit de groep of klas niet (geheel) in quarantaine, dan beoordeelt school- of opvangleiding met de betrokkenen of er (nieuwe) nauwe contacten zijn. Voer deze beoordeling uit zoals hierboven beschreven bij stap 3a.

Bij meerdere (twee of meer) besmettingen in een klas of groep is het vervolgens een duidelijke overweging om nu wel de gehele klas/groep in quarantaine te laten gaan (ook in het voortgezet onderwijs). Dit is wel mede afhankelijk van de situatie en in hoeverre de inschatting is dat er verspreiding binnen de school heeft plaatsgevonden. Overleg bij twijfel hierover met de GGD.  


Stap 4 informeren over aard van contact en leefregels

Actie: door school of opvang.

Kinderen of medewerkers die als nauw contact worden aangemerkt worden geïnformeerd over de te volgen leefregels. Hiervoor kunnen de officiële brieven van het RIVM gebruikt worden. Op deze website van het RIVM vind je ook de basisbrieven voor nauwe contacten en overige contacten in eenvoudige taal of vertaling. 

Quarantaine advies
Soms wordt een gehele klas/groep als nauw contact gezien en geldt voor de gehele klas/groep een quarantaine advies. Dit zal met name veel voorkomen in de kinderopvang en de onderbouw van de basisschool. Is hierover geen twijfel dan kan de school of opvang ouders hierover informeren, ook als er nog geen contact is geweest met de GGD. 

Als de klas (waarschijnlijk) niet in zijn geheel in quarantaine hoeft (bijvoorbeeld bij een enkele besmetting in een klas op het voortgezet onderwijs of bij een duidelijke indeling in groepjes op een basisschool) dan is het advies om de reeds vastgestelde nauwe contacten middels de informatiebrief alvast te adviseren om in quarantaine te gaan. De overige contacten kunnen geïnformeerd worden met de brief voor overige contacten. Hierin staan de algemene leefregels beschreven. Het kan zijn dat na contact met de GGD er nog meer kinderen als nauw contact worden aangemerkt. In dat geval worden zij hierover aanvullend geïnformeerd.  

Thuisonderwijs
Soms kan een school besluiten om een hele klas tijdelijk over te laten gaan op thuisonderwijs wegens logistieke/praktische redenen (terwijl niet de hele klas als nauw contact wordt beschouwd). Bijvoorbeeld omdat er relatief veel kinderen in de klas als nauw contact zijn aangemerkt of bij ziekte van de docent(en). Het is belangrijk om in de communicatie richting ouders/leerlingen een onderscheid te maken tussen overstap naar thuisonderwijs vanuit praktische overwegingen en het plaatsen van een gehele klas in quarantaine. 

Kinderen die zijn aangemerkt als overig contact en om praktische overwegingen wel tijdelijk thuisonderwijs krijgen, hoeven (hoewel ze tijdelijk niet op school komen) verder niet in quarantaine. 

Belangrijkste punten over het testbeleid en quarantaine 
  • Alle nauwe contacten (categorie 2) gaan in thuisquarantaine gedurende 10 dagen. Dat betekent dat zij niet naar de school of kinderopvang kunnen komen.
  • Zij kunnen zich op of na dag 5 na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon laten testen. 
  • Als de test op of na dag 5 na het laatste contactmoment negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven. 
  • Daarnaast is het dringende advies om bij het ontstaan van klachten tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon, het kind te laten testen, ook als een eerdere test negatief was. 
  • Kinderen op het voortgezet onderwijs: 
    - Categorie 2: wordt geadviseerd om ook in het begin van de quarantaine te laten testen en daarna in quarantaine te blijven. 
    Categorie 3: advies om te testen op dag 5 na het laatste contact. Quarantaine is niet nodig. 
  • Voor het inplannen van een test via het landelijke nummer 0800 1202 is het belangrijk om het laatste contactmoment met de positief geteste persoon te weten. Daarom vragen wij om deze datum bij de ouders te vermelden.
Stap 5 contact door de GGD met school of opvang

Actie: door de GGD. 

De GGD verzamelt de informatie die we ontvangen uit de meldingen van de scholen en opvangorganisaties en de informatie die wij verkrijgen vanuit het bron- en contactonderzoek. Het streven is om bij nieuwe besmetting(en) contact op te nemen met de school of opvang om de stand van zaken te bespreken en met school te bekijken of er aanvullende adviezen nodig zijn. 

Vaste plaatsen en vaste groepjes
Scholen en kinderopvangorganisaties worden vanuit de overheid opgeroepen om, als het kan, zoveel mogelijk te werken met vaste plaatsen en vaste groepjes. Het is zeer behulpzaam bij het uitvoeren van het contactonderzoek op school en opvang als er bij de leiding een duidelijk overzicht is van contactmomenten en groepsindelingen. Op dit moment vragen wij als GGD de school of opvang (nog) niet om persoonlijke informatie van de groepsgenoten aan te leveren.

Zoals hierboven vermeld, is het wel zinvol om aan (ouders van) positief geteste personen, expliciet toestemming te vragen om met de GGD over deze persoon contact te hebben. Vanwege de positieve test zijn de gegevens al bij onze GGD bekend en kunnen we op deze manier verifiëren dat het over dezelfde persoon gaat.  

De GGD doet bij meerdere besmettingen op school of opvang uitbraakonderzoek. Vragen die hierbij beantwoord worden, zijn: is er sprake van verspreiding binnen de school of opvang? Zijn er extra maatregelen nodig? Bij bijzonderheden communiceert de GGD hierover met de school of opvang. 

Stap 6 genomen maatregelen doorgeven aan GGD
Wij willen je vragen om het aantal nauwe en overige contacten en de genomen maatregelen te mailen naar onderwijs.corona@ggdbzo.nl en daarbij te vermelden om welke school en welke klas(sen) het gaat. Let op: het gaat om aantallen en niet om namen. 

Stroomschema's nauw of overig contact besmet persoon
Deze stroomschema's zijn een algemene leidraad bij het bepalen van het soort contact met een besmet persoon.