Homepagina > Partners > Scholen > Wie beslist over het al dan niet sluiten van scholen?

Wie beslist over het al dan niet sluiten van scholen?

Versie 23 februari 2021


Er zijn twee redenen waarom een school gedeeltelijk of helemaal sluit als het om Corona gaat:

  1. Vanwege te grote gezondheidsrisico’s voor leerlingen en personeel.
  2. Als er te weinig leraren op school zijn om les te geven vanwege ziekte of quarantainemaatregelen.
Is er sprake van gezondheidsrisico’s dan ligt de beslissing om te sluiten bij de burgemeester, de veiligheidsregio en het schoolbestuur. De GGD adviseert.

Is er sprake is van een lerarentekort door afwezigheid wegens coronamaatregelen dan ligt de beslissing tot al dan niet gedeeltelijk sluiten bij het schoolbestuur.

Als onderwijs op school niet mogelijk is, stapt de school zo veel mogelijk over op online lesgeven.