Beleid & regelgeving

Binnen het schoolbeleid moet vastgelegd zijn hoe de aandacht voor homoseksualiteit en seksuele diversiteit omgangsvormen structureel is ingebed. Dat kan in het pestprotocol van school. De GGD Brabant-Zuidoost ondersteunt en adviseert u bij het opstellen van beleid en bij het maken van de vertaalslag van beleid op papier naar uitvoering in de praktijk.

Homo/lesbische emancipatie impliceert dat in de lessen seksuele vorming de norm van heteroseksualiteit doorbroken wordt. Er mag niet van worden uitgegaan, dat iedereen in de klas vanzelfsprekend heteroseksueel is. Zo kan discriminatie van homo’s en lesbiennes worden voorkomen, en krijgen jongeren met homo- of lesbische gevoelens de ruimte hun gevoelens te accepteren.

Voorbeelden van beleid rondom seksuele diversiteit op scholen:

Voor het speciaal onderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en VSO leerlingen is een leerlijn seksuele vorming ontwikkeld. De leerlijn is te downloaden via seksuelevorming.nl.

Meer informatie over beleid & regelgeving met betrekking tot seksuele diversiteit vindt u in de routekaarten BO en VO.

 Meer informatie