Homepagina > Partners > Scholen > Seksuele Diversiteit op school > Kenmerken veilige school

Kenmerken veilige school

Kenmerken van een veilige school voor lesbische, homoseksuele en transgender leerlingen en personeel:

  1. Onderlinge sociale steun door onderwijspersoneel en leerlingen.

  2. Een open houding ten opzichte van elkaar in het algemeen, en vooral rond diversiteit en het bestrijden van discriminatie.

  3. Expliciete voorlichting over diversiteit en discriminatie, vooral gericht op man/vrouwrollen en homoseksualiteit.

  4. Er is zowel een klachtenprocedure als een klachtencommissie.

  5. Er is een vertrouwenspersoon die niet alleen openstaat voor klachten van leerlingen over seksuele intimidatie, maar ook voor klachten van leerlingen én personeel over discriminatie en negatief gedrag in bredere zin.

  6. Er zijn duidelijke gedragsregels, die ook goed worden gehandhaafd. Bron: MOVISIE

 Meer informatie