Zorg & Signalering

Binnen de zorgstructuur op school is aandacht voor het thema seksuele diversiteit en het begeleiden daarvan van belang. Informatie is verkrijgbaar bij schoolmaatschappelijk werk, vertrouwenspersonen, mentoren en zorgcoördinatoren.

Belangrijk is dat school de vertrouwelijkheid van de leerlingen en medewerkers garandeert. Maar tegelijkertijd ook de ouders betrekt bij dit thema om thuis het gesprek over seksuele geaardheid voort te zetten. In de regio Brabant-Zuidoost hebben de volgende organisaties een aanbod op het gebied van signalering en begeleiding: 
Algemene praktische tips over leerlingbegeleiding en participatie voor scholen zijn te vinden op
Jongeren kunnen voor ondersteuning, contact met andere jongeren  en een luisterend oor terecht bij
Stichting Transgendergroep Eindhoven ondersteunt de emancipatie van transgenders en het organiseren van zelfhulpgroepen voor transgenders.
Meer informatie over zorg & signalering met betrekking tot seksuele diversiteit vindt u in de routekaarten BO en VO.

 Meer informatie