ProfessionalHet bestuurVergaderstukken bestuur
Publicatiedatum: 06-07-2022 om 10:07 uur
Laatste update: 05-12-2022 om 9:58 uur

Vergaderstukken Algemeen Bestuur (AB)

De vergaderingen van het AB zijn openbaar. Wil je een vergadering bijwonen dan kunt je contact opnemen met de bestuurssecretaris de heer Pim Lamers, telefoon 088 0031 201.

Vergadering Algemeen Bestuur 14 december 2022

1. Agenda AB 14 december 2022
2. Verslag AB 2022-11-02
3b. Concept Verslag Ambt financieel vooroverleg GGD 21-11-2022
3b. Concept Verslag ambt inhoudelijk vooroverleg 21 nov 2022
4. AB voorblad Kadernota 2024
4. Kadernota GGD BZO 2024 – concept
5. AB voorblad harmonisatie JGZ dec 20221
5. Beeldverslag JGZ hackathon Samen Verder Groeien 5 en 6 oktober 2022
5. Harmonisatie BAP JGZ 0-4 notitie dec 2022
5. Overzicht basispakket JGZ GGD BZO in relatie tot LPK printversie
6. AB voorblad Wendbaarheidsbudget inzetten tbv vernieuwing JGZ
6. Beeldverslag JGZ hackathon Samen Verder Groeien 5 en 6 oktober 2022
6. Bestuursnotitie wendbaarheidsbudget tbv vernieuwing JGZ
7. AB voorblad Gemeenschappelijk kader voor aanpassing GR
7. Regionaal kader Wgr
8. AB voorblad tussentijdse monitor Vroeghulp
8. Vroeghulp tussentijdse monitoring november 2022
9. 2e Begrotingswijziging 2022
9. AB voorblad 2e begrotingswijziging 2022 
10. AB voorblad Procesvoorstel JGZ middelen voor Oekraiense kinderen 
11. AB voorblad Controleprotocol Accountantscontrole 2022
11. Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022
12. AB voorblad Op orde brengen van achterstanden bij de GGD
12. Brief Provincie Noord-Brabant – toezichtoordeel archiefbeheer
12. Op orde brengen van informatieveiligheid enz
13. AB voorblad Procesvoorstel Begrotingswijziging 2023
14a. AB voorblad Actualisatie Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR
14a. Actualisatie beleidsnotitie kaders PC 4GR
14b. AB voorblad vaststellen 5-tal geactualiseerde verordeningen en nota’s
14b. Controleverordening GGD Brabant-Zuidoost 2023
14b. Financiele verordening GGD Brabant-Zuidoost 2023
14b. Nota nadere regels voor waardering, activering en afschrijving GGD BZO 2023
14b. Nota reserves en voorzieningen GGD Brabant-Zuidoost 2023
14b. Treasurystatuut GGD Brabant-Zuidoost 2023
Pitch Ambulancezorg – AB 2022-11-02
Pitch Bijzonder zorg – AB 2022-11-02
Pitch effecten COVID-19 voor de volksgezondheid – AB 2022-11-02
Pitch JGZ – AB 2022-11-02 Pitch mentale gezondheid – AB 2022-11-02
Pitch MJB thema leefstijl & leefomgeving – AB 2022-11-02
Pitch Sociaal Economische Gezondheidsverschillen – AB 2022-11-02