Overslaan en naar de inhoud gaan
ProfessionalHet bestuurVergaderstukken bestuur
Publicatiedatum: 06-07-2022 om 10:07 uur
Laatste update: 05-12-2023 om 8:22 uur

Vergaderstukken Algemeen Bestuur (AB)

De vergaderingen van het AB zijn openbaar. Wil je een vergadering bijwonen dan kun je contact opnemen met de bestuurssecretaris, de heer Pim Lamers, telefoon 088 0031 201.

Vergadering Algemeen Bestuur 13 december 2023

1. Agenda AB 13 december 2023
2. Verslag AB 2023-11-01 – concept
3a. Brief provincie toezichtoordeel begroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost
3b. Onderhandelingsresultaat-cao-2024-2025-getekende-versie
3f. Concept Verslag Ambt financieel vooroverleg GGD 20-11-2023
3f. Verslag ambtenarenoverleg inhoudelijk 20 november 2023 – concept
4. Kadernota GGD BZO 2025 – concept
4. Kadernota 2025 – aanbiedingsbrief colleges en raden
4. Voorblad Kadernota 2025
5. Bestuursopdracht GGD
5. Raadsinformatiebrief Resultaten Bestuursopdracht GGD BZO
5. Samenvattend overzicht resultaten bestuursopdracht
5. Verantwoording bestuursopdracht – notitie definitief
5. Verantwoording bestuursopdracht aanvullende info
5. Voorblad Verantwoording bestuursopdracht
6. Concept Hoofdstuk 13 Archief GR GGD Brabant-Zuidoost 2023
6. Notitie Aanpassing Archiefbepaling GR GGD BZO
6. Overzicht ingekomen zienswijzen gemeenten op 5e wijziging GR GGDBZO
6. Voorblad Vijfde wijziging GR GGDBZO
8. Concept 2e begrotingswijziging 2023
8. Voorblad 2e begrotingswijziging 2023
9. Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2023
9. Controleverordening GGD Brabant-Zuidoost 2023 wijz per dec 2023
9. Voorblad Controleverordening en controleprotocol jaarrekening 2023
10. Voorblad Procesvoorstel JGZ middelen voor Oekraiense kinderen
11. Frauderisico analyse 2023
11. Voorblad Fraude risico-analyse