Overslaan en naar de inhoud gaan

Ruimte voor gezondheid

Gezondheid is een breed begrip met veel dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Belangrijk is veerkracht en een betekenisvol leven leiden, eventueel met beperkingen. Gemeentelijk beleid steunt gezondheid op diverse beleidsterreinen. Bijvoorbeeld gezonde leefomgeving, gezondheidsvaardigheden, kwetsbare inwoners of mantelzorgondersteuning.

De Volksgezondheid Toekomstverkenning van 2023-2024 staat in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hieronder vind je per GALA-thema aandachtspunten voor beleid en bijbehorende cijfers.

Maatschappelijke ontwikkelingen
LHBTIQ+
expats
arbeidsmigranten