Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersGGD onderzoekTweede serie themakaarten resultaten Gezondheidsmonitor 2020 beschikbaar

Tweede serie themakaarten resultaten Gezondheidsmonitor 2020 beschikbaar

De tweede serie van vier themakaarten met resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 is nu beschikbaar. Lees hoe het in Brabant is gesteld met Werk en inkomen, Sociale leefomgeving, Fysieke leefomgeving en Wonen. Wat zijn de trends over de afgelopen jaren en wat zijn aandachtsgroepen of -gebieden voor gezondheidsbeleid?

Themakaart Werk en inkomen

In het najaar van 2020 heeft 10% van de Brabanders moeite met rondkomen; in voorgaande jaren was deze groep groter. Mensen die moeite hebben met rondkomen scoren slechter op alle dimensies van positieve gezondheid dan mensen zonder geldproblemen. Lees meer >

Themakaart Sociale leefomgeving

Ruim twee op de vijf Brabanders is (matig tot zeer ernstig) eenzaam, één op de tien is (zeer) ernstig eenzaam. In coronatijd is vooral de groep matig eenzamen toegenomen. Circa een kwart van de inwoners verricht vrijwilligerswerk; in de grote steden is dit minder. Lees meer>

Themakaart Fysieke leefomgeving

Bronnen in de woonomgeving kunnen de gezondheid direct maar ook indirect, door bezorgdheid en stress, beïnvloeden. In Brabant ervaart 25% van de 18-64-jarigen ernstige geluidhinder en 11% ernstige geurhinder, maar deze percentages variëren sterk per gebied. De inrichting van de woonomgeving biedt ook kansen voor gezondheid: om te ontmoeten, tot rust te komen, te bewegen of om verkoeling te vinden op warme dagen. Lees meer>

Themakaart Wonen

Circa 87% van de ouderen in Brabant vindt de eigen woning geschikt voor bewoning tot op hoge leeftijd met evt. aanpassingen. De sociale omgeving is hierbij wel belangrijk. Ernstig eenzame ouderen zijn minder gehecht aan hun eigen woning dan niet eenzame ouderen. Lees meer>

Meer informatie?

Hiervoor kun je terecht bij team Onderzoek. De themakaarten zijn uitgewerkt op provincieniveau, maar we hebben tabellenboeken en infographics per gemeente. Meer informatie vind je op de Brabantscan en bij de Onderzoeksresultaten op de website.