InwonersMijn kindOuder dan 12 jaarOnderzoek en contact­momenten voortgezet onderwijs
Publicatiedatum: 13-08-2021 om 01:15 uur
Laatste update: 23-09-2021 om 12:33 uur

Onderzoek en contactmomenten voortgezet onderwijs

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor kinderen. Medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Brabant-Zuidoost helpen hier graag bij. Op vaste momenten tijdens de schoolperiode nodigen wij je kind uit voor een gezondheidsonderzoek of een gesprek. Ons team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een doktersassistent. Zij werken nauw samen met gedragswetenschapper(s) van de GGD. Het onderzoek is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 – 17.00.

Gezondheidsonderzoek klas 1

Jongeren in klas 1 van de middelbare school nodigen we uit om te bespreken hoe het met hen gaat. Zo krijgen we inzicht in de gezondheid en het welzijn van jongeren. En we denken met hen mee en geven advies, voorlichting of regelen we een verwijzing naar hulp. Het onderzoek is vertrouwelijk.
Het gezondheidsonderzoek bestaat uit de vragenlijst Gezond leven? Check het even!

Thema’s in het onderzoek

 • Lichamelijke gezondheid: lengte en gewicht meten en onderwerpen als slapen, voeding, beweging en gehoor
 • Psychische gezondheid: voor jezelf opkomen, pesten, stemming en gevoelens
 • Verslavende middelen: roken, alcohol, drugs, gamen en internet
 • Seksuele ontwikkeling: relaties en vriendschappen
 • Voor jezelf zorgen: omgaan met geld en zelfstandig zijn
 • Sociale omgeving: school, thuis en vrije tijd.

Voorbereiding

Voor het onderzoek krijg je thuis een brief. Daarnaast krijg je op school een digitale vragenlijst Gezond Leven? Check het even! De vragenlijst gaat over de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van je kind. Er worden vragen gesteld over bijvoorbeeld gezondheid, leefstijl en je gelukkig voelen.

Gezondheidsonderzoek klas 4

Jongeren tussen 15 en 16 jaar maken veel lichamelijke en psychosociale veranderingen door. Daarom nodigen wij jongeren in klas 4 van de middelbare school uit om te bespreken hoe het met hen gaat. Zo krijgen we inzicht in de gezondheid en het welzijn van jongeren. En we denken met hen mee en geven advies, voorlichting of regelen we een verwijzing naar hulp. Door problemen in een vroeg stadium te signaleren, kunnen we erger voorkomen. Het onderzoek is vertrouwelijk.
Voor het onderzoek krijgen ze een vragenlijst: Gezond leven? Check het even!

Thema’s in het onderzoek

 • Lichamelijke gezondheid: lengte en gewicht meten en onderwerpen als slapen, voeding, beweging en gehoor
 • Psychische gezondheid: voor jezelf opkomen, pesten, stemming en gevoelens
 • Verslavende middelen: roken, alcohol, drugs, gamen en internet
 • Seksuele ontwikkeling: relaties en vriendschappen
 • Voor jezelf zorgen: omgaan met geld en zelfstandig zijn.

Voorbereiding

Voor het onderzoek krijg je thuis een brief. Daarnaast krijg je op school een digitale vragenlijst Gezond Leven? Check het even! De vragenlijst gaat over de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van je kind. Er worden vragen gesteld over bijvoorbeeld gezondheid, leefstijl en je gelukkig voelen.

Privacy

Wij gaan vertrouwelijk om met wat jongeren invullen in de vragenlijst en wat ze met ons bespreken tijdens het gezondheidsonderzoek. Alleen de jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van jouw kind kan de antwoorden van je kind inzien. Alle informatie valt onder het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat deze informatie niet zonder overleg wordt doorgegeven aan anderen.
De gegevens per school gebruiken we anoniem om gemeenten en scholen te adviseren over gezondheidsbeleid. Het digitale gegevensbestand bewaren we anoniem volgens onze privacyrichtlijnen.

Onderzoek speciaal onderwijs

Ook in het speciaal onderwijs krijgt je kind op vaste momenten een gezondheidsonderzoek. Deze momenten zijn vergelijkbaar met de momenten op voortgezet onderwijs.

Veel gestelde vragen

 • Is het onderzoek verplicht?

  Het onderzoek is niet verplicht. Jeugdgezondheidszorg houdt vanuit een wettelijke taak zicht op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit om problemen op tijd te helpen signaleren en voorkomen. Neemt je kind niet deel aan het onderzoek, dan neemt ons team Jeugdgezondheidszorg mogelijk contact op om te overleggen.

 • Eerder afgemeld voor onderzoek. Toch een uitnodiging.

  Het onderzoek op het voortgezet onderwijs richt zich op jongeren in de klassen 1 en 4.  Leerlingen van 12 tot 16 jaar beslissen zelf en/of samen met hun ouder(s)/verzorger(s) over deelname aan de onderzoeken van de GGD. Leerlingen vanaf 16 jaar mogen zelfstandig beslissen. We nodigen daarom iedereen uit zodat je samen een nieuwe afweging kunt maken.

 • Geen onderzoek en toch vragen. Kan ik een afspraak maken?

  Ook zonder een uitnodiging kunnen jij of je kind een afspraak maken met iemand van het team Jeugdgezondheidszorg om zorgen of twijfels te bespreken.

   

 • Hoe is de privacy van de gegevens geregeld?

  De Check is een digitale vragenlijst. De jongere ontvangt een persoonlijke inlogcode voor het invullen van deze vragenlijst. Na het invullen krijgt hij of zij direct een persoonlijk en digitaal gezondheidsadvies.

  Je ziet op welke onderdelen het goed gaat en waar je eventueel nog kan verbeteren. Bij alle onderdelen geeft de GGD informatie of tips. Via de persoonlijke inlogcode kan je kind nog 2 maanden lang het persoonlijke advies inzien. Dus ook thuis.

  De ingevulde vragenlijst en de informatie zijn alleen toegankelijk voor de jongere zelf en voor de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de GGD. Als uit de Check zorgen of vragen naar voren komen, nodigt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts de jongere uit voor een gesprek op school. De uitkomsten van dit gesprek worden opgenomen in het GGD dossier.

 • Kan ik mijn kind afmelden voor het onderzoek?

  Nee, je hoeft je kind niet af te melden voor dit onderzoek. Je kind hoeft de vragenlijst niet in te vullen en doet dan vanzelf niet mee met het onderzoek. Jongeren vanaf 12 jaar mogen zelf beslissen of ze wel of niet mee doen. Zie ook:  Is het onderzoek verplicht?

 • Waar vind ik meer informatie over dit onderzoek?

  Alle informatie over het onderzoek in de onder- en bovenbouw van het VO ( de Check) vind je op www.gezondlevencheckheteven.nl

 • Kan mijn kind de vragenlijst ook thuis invullen?

  De leerlingen vullen de vragenlijst klassikaal in. Is je kind op het moment van afname afwezig, dan krijgt je kind een uitnodiging thuis gestuurd om alsnog de lijst digitaal te kunnen invullen. Dit geldt ook voor jongeren die later in het schooljaar instromen op een bepaalde school. 

 • Waarom is soms een coassistent aanwezig bij het onderzoek?

  De GGD helpt mee bij het opleiden van professionals. Hierdoor kan tijdens het onderzoek een coassistent of stagiaire meekijken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dat altijd kenbaar maken aan het begin van het onderzoek.

 • Welke methode gebruiken jullie voor het gezondheidsonderzoek?

  Wij werken met de GIZ methodiek. Op de basisschool en in gesprek met jongeren gebruiken jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen deze gesprekmethode. Met deze methode ben je als professional in staat de ontwikkel- en zorgbehoeften van kinderen in relatie tot hun opvoeders en omgeving nauwkeurig in kaart te brengen en hiernaar te handelen. Zo krijgen ouders en kinderen de bevestiging en ondersteuning die zij nodig hebben om hun ontwikkel- en opvoedtaken goed uit te voeren.