Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kindOuder dan 12 jaarOnderzoek- en contactmomenten voortgezet onderwijs
Publicatiedatum: 13-08-2021 om 01:15 uur
Laatste update: 05-12-2023 om 15:01 uur

Onderzoek- en contactmomenten voortgezet onderwijs

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor kinderen. Medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Brabant-Zuidoost helpen hier graag bij. Op vaste momenten tijdens de schoolperiode nodigen wij je kind uit voor een gezondheidsonderzoek of een gesprek. Ons team bestaat uit een jeugdarts, verpleegkundig specialist, jeugdverpleegkundige en een doktersassistent. Zij werken nauw samen met gedragswetenschapper(s) van de GGD. Het onderzoek is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 – 17:00.

Gezondheidsonderzoek klas 1

Jongeren in klas 1 van de middelbare school nodigen we uit om te bespreken hoe het met hen gaat. Zo krijgen we inzicht in de gezondheid en het welzijn van jongeren. En we denken met hen mee en geven advies, voorlichting of regelen we een verwijzing naar hulp. Het onderzoek is vertrouwelijk.
Het gezondheidsonderzoek bestaat uit de vragenlijst Gezond leven? Check het even!

Thema’s in het onderzoek

 • Lichamelijke gezondheid: lengte en gewicht meten en onderwerpen als slapen, voeding, beweging en gehoor
 • Psychische gezondheid: voor jezelf opkomen, pesten, stemming en gevoelens
 • Verslavende middelen: roken, alcohol, drugs, gamen en internet
 • Seksuele ontwikkeling: relaties en vriendschappen
 • Voor jezelf zorgen: omgaan met geld en zelfstandig zijn
 • Sociale omgeving: school, thuis en vrije tijd.

Voorbereiding

Voor het onderzoek krijg je thuis een brief. Daarnaast krijg je op school of thuis een digitale vragenlijst Gezond Leven? Check het even! De vragenlijst gaat over de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van je kind. Er worden vragen gesteld over bijvoorbeeld gezondheid, leefstijl en je gelukkig voelen.

Gezondheidsonderzoek klas 4

Jongeren tussen 15 en 16 jaar maken veel lichamelijke en psychosociale veranderingen door. Daarom nodigen wij jongeren in klas 4 van de middelbare school uit om te bespreken hoe het met hen gaat. Zo krijgen we inzicht in de gezondheid en het welzijn van jongeren. En we denken met hen mee en geven advies, voorlichting of regelen we een verwijzing naar hulp. Door problemen in een vroeg stadium te signaleren, kunnen we erger voorkomen. Het onderzoek is vertrouwelijk.
Voor het onderzoek krijgen ze een vragenlijst: Gezond leven? Check het even!

Thema’s in het onderzoek

 • Lichamelijke gezondheid: lengte en gewicht meten en onderwerpen als slapen, voeding, beweging en gehoor
 • Psychische gezondheid: voor jezelf opkomen, pesten, stemming en gevoelens
 • Verslavende middelen: roken, alcohol, drugs, gamen en internet
 • Seksuele ontwikkeling: relaties en vriendschappen
 • Voor jezelf zorgen: omgaan met geld en zelfstandig zijn.

Voorbereiding

Voor het onderzoek krijg je thuis een brief. Daarnaast krijg je op school of thuis een digitale vragenlijst Gezond Leven? Check het even! De vragenlijst gaat over de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van je kind. Er worden vragen gesteld over bijvoorbeeld gezondheid, leefstijl en je gelukkig voelen.

Privacy

Wij gaan vertrouwelijk om met wat jongeren invullen in de vragenlijst en wat ze met ons bespreken tijdens het gezondheidsonderzoek. Alleen de jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van jouw kind kan de antwoorden van je kind inzien. Alle informatie valt onder het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat deze informatie niet zonder overleg wordt doorgegeven aan anderen.
De gegevens per school gebruiken we anoniem om gemeenten en scholen te adviseren over gezondheidsbeleid. Het digitale gegevensbestand bewaren we anoniem volgens onze privacyrichtlijnen.

Onderzoek speciaal onderwijs

Ook in het speciaal onderwijs krijgt je kind op vaste momenten een gezondheidsonderzoek. Deze momenten zijn vergelijkbaar met de momenten op voortgezet onderwijs.

Veelgestelde vragen

 • Is het onderzoek verplicht?

  Het onderzoek is niet verplicht. Jeugdgezondheidszorg houdt vanuit een wettelijke taak zicht op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit om problemen op tijd te helpen signaleren en voorkomen. Neemt je kind niet deel aan het onderzoek, dan neemt ons team Jeugdgezondheidszorg mogelijk contact op om te overleggen.

 • Ik heb me eerder afgemeld voor onderzoek en toch een uitnodiging gekregen.

  De vragenlijst richt zich op jongeren in het voortgezet onderwijs. Leerlingen van 12 tot 16 jaar beslissen samen met hun ouder(s)/verzorger(s) over deelname aan de onderzoeken van de GGD. Indien jullie geen gezondheidsonderzoek wensen, dan kunnen jullie dit melden bij ons via 088 0031 414.  Leerlingen vanaf 16 jaar mogen zelfstandig beslissen. We nodigen daarom iedereen uit.

 • Geen onderzoek en toch vragen. Kan ik een afspraak maken?

  Ook zonder een uitnodiging kunnen jij of je kind een afspraak maken met iemand van het team Jeugdgezondheidszorg om zorgen of twijfels te bespreken.

   

 • Hoe is de privacy van de gegevens geregeld?

  De Check is een digitale vragenlijst. De jongere ontvangt een persoonlijke inlogcode voor het invullen van deze vragenlijst. Na het invullen krijgt hij of zij direct een persoonlijk en digitaal gezondheidsadvies.

  Je ziet op welke onderdelen het goed gaat en waar je eventueel nog kan verbeteren. Bij alle onderdelen geeft de GGD informatie of tips. Via de persoonlijke inlogcode kan je kind nog 2 maanden lang het persoonlijke advies inzien. Dus ook thuis.

  De ingevulde vragenlijst en de informatie zijn alleen toegankelijk voor de jongere zelf en voor de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de GGD. Als uit de Check zorgen of vragen naar voren komen, nodigt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts de jongere uit voor een gesprek op school. De uitkomsten van dit gesprek worden opgenomen in het GGD dossier.

 • Kan ik mijn kind afmelden voor het onderzoek?

  De vragenlijst Gezond leven Check het even richt zich op jongeren in het voortgezet onderwijs. Leerlingen van 12 tot 16 jaar beslissen samen met hun ouder(s)/verzorger(s) over deelname aan de onderzoeken van de GGD. Indien jullie geen gezondheidsonderzoek wensen, dan kunnen jullie dit bij ons kenbaar maken. Je kunt hiervoor bellen naar ons Klantcontactcentrum op 088 0031 414.

  Zie ook:  Is het onderzoek verplicht?

 • Kan mijn kind de vragenlijst ook thuis invullen?

  De leerlingen vullen de vragenlijst klassikaal in. Is je kind op het moment van afname afwezig, dan krijgt je kind een uitnodiging thuis gestuurd om alsnog de lijst digitaal te kunnen invullen. Dit geldt ook voor jongeren die later in het schooljaar instromen op een bepaalde school. 

 • Waarom is soms een coassistent aanwezig bij het onderzoek?

  De GGD helpt mee bij het opleiden van professionals. Hierdoor kan tijdens het onderzoek een coassistent of stagiaire meekijken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dat altijd kenbaar maken aan het begin van het onderzoek.