Kinkhoest

Kinkhoest is vooral een ernstige infectieziekte bij jonge zuigelingen en kenmerkt zich door hoestklachten. Binnen gezinnen met kinkhoestgevallen waar jonge kinderen zijn is profylaxe aangewezen.

Ondanks kinkhoestvaccinatie via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden jaarlijks 3.000 tot 10.000 patiënten met kinkhoest gemeld. Om een goed beeld van het voorkomen van kinkhoest te krijgen en de werkzaamheid van het vaccin te volgen is kinkhoest een meldingsplichtige infectieziekte.

Verwekkers ​ Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis​
Groep​ B2​
Jaar van invoering meldingsplicht​ 1975​
Welke patiënt moet u melden?​ Een kinkhoestpatiënt dient gemeld te worden na bevestiging in het laboratorium.​

 

De GGD legt de focus op het optimaal beschermen van jonge zuigelingen en het zorgdragen voor voldoende surveillancedata, zodat bijvoorbeeld het effect van de invoering “vaccinatie zwangeren” geëvalueerd kan worden en het RVP meer in het algemeen.

De GGD zal contact opnemen met behandelaar en (ouders van) patiënt indien het een zuigeling betreft, of een kind jonger dan 16 jaar waarbij de diagnose middels PCR is gesteld. Bij recente klachten (catarrale stadium) wijzend op kinkhoest waarbij maatregelen in de omgeving van de patiënt worden overwogen heeft de PCR de voorkeur, bij kinderen jonger dan 1 jaar of ongevaccineerden jonger dan 4 jaar is een PCR altijd zinvol.

Bij de advisering over maatregelen in de omgeving van de patiënt is informatie over de eerste ziektedag essentieel. Het gaat hierbij om de start van het catarrale stadium, wanneer het vaak nog niet duidelijk is dat het om kinkhoest gaat. Wij verzoeken u daarom de eerste ziektedag altijd op de laboratoriumaanvraag te vermelden.

In geval van kinkhoest bij een patiënt in een gezin met niet-gevaccineerde of onvolledig gevaccineerde kinderen < 1 jaar of met een zwangere in het derde trimester van de zwangerschap kunt u altijd contact opnemen met de GGD over eventuele maatregelen binnen het gezin.