Homepagina > Partners > Scholen > Definities

Definities

Versie 19 mei 2021

Besmettelijke periode
De besmettelijke periode van iemand die positief getest is met klachten, start 2 dagen voorafgaand aan de start van de symptomen en duurt tot er minimaal 7 dagen voorbij zijn na start symptomen EN de klachten minimaal 24 uur weg zijn. 
De besmettelijke periode van iemand die positief getest is zonder klachten, start op het moment van de test en duurt tot minimaal 5 dagen na de test of indien er toch klachten ontstaan, tot minimaal 7 dagen na start symptomen EN minimaal 24 uur klachtenvrij. 

Quarantaine periode
Een nauw contact gaat in quarantaine. Deze duurt tot 10 dagen na het laatste risicocontact met iemand die positief getest is en op dat moment mogelijk besmettelijk (oftewel in de besmettelijke periode) was. Quarantaineduur kan worden verkort als er sprake is van een negatieve test afgenomen op (minimaal) 5 dagen na het laatste contactmoment. Personen die in quarantaine zijn, mogen ook niet naar school of sporten. Eerder werd er voor jonge kinderen in bepaalde situaties een uitzondering gemaakt, dat is niet meer het geval. 

Nauw contact
Een nauw contact is iemand die langer dan 15 minuten (dit zijn het totaal aantal minuten opgeteld in 24 uur) op een afstand minder dan 1,5 meter contact heeft gehad met iemand die positief getest is en op dat moment mogelijk besmettelijk (oftewel in de besmettelijke periode) was. Of als er sprake is geweest van een hoogrisicoblootstelling (zoals in het gezicht hoesten). Dit geldt ongeacht de leeftijd van de betrokkenen. 

Alle nauwe contacten gaan in thuisquarantaine. Zij mogen ook niet naar school of sporten. Eerder werd er voor jonge kinderen in bepaalde situaties een uitzondering gemaakt, dat is niet meer het geval. Een nauw contact wordt geïnformeerd over de huidige leefregels in de informatiebrief van het RIVM.  Bij een negatieve (PCR) test op dag 5 na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon kan de quarantaine opgeheven worden. Als leerlingen/kinderen niet getest worden op dag 5, dan duurt de quarantaine nog 5 dagen langer (in totaal 10 dagen).  

Als er klachten ontstaan in de 10 dagen na het laatste contact wordt testen dringend geadviseerd (ook als een eerdere test negatief was). 

Volgens het algemene protocol geldt er voor nauwe contacten ook een advies om direct te testen, zodra bekend is dat iemand nauw contact is. Gezien de belasting van testen voor jonge kinderen wordt dit testmoment bij jonge kinderen (0-12 jaar) echter niet dringend geadviseerd. Dit kan in bepaalde gevallen wel overwogen worden,  bijvoorbeeld omdat een kind contact heeft gehad met iemand met een kwetsbare gezondheid. Voor middelbare scholieren en medewerkers die nauw contact zijn geldt het advies om direct te testen wel. Dit is vooral zinvol als het interval tussen deze test en dag 5 na de laatste blootstelling 2 of meer dagen is. Een negatieve test voor dag 5 betekent  niet dat de quarantaine opgeheven kan worden. 

Een test bij een kind wordt enkel ingepland na expliciete toestemming van de ouders. Kinderen vanaf 12 jaar moeten ook zelf toestemming geven bij het inplannen van een test.

Overig contact
Overige contacten zijn alle medewerkers en kinderen die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte (klaslokaal, koffieruimte etc.) waren met de mogelijk besmettelijke persoon. En ook de kinderen of medewerkers die contact hadden met deze persoon op minder dan 1,5 meter, maar korter dan 15 minuten. De overige contacten hoeven niet in quarantaine en mogen dus wel naar school en opvang. Deze contacten krijgen sinds kort ook het advies om zich te laten testen, ook als zij geen klachten hebben. Bij voorkeur laten zij zich testen met een test op of rond dag 5 na het laatste contactmoment met de positief geteste persoon. Als de positief geteste persoon een medewerker is, wordt geadviseerd dat alle medewerkers die tegelijk met de positief geteste persoon (in de besmettelijke periode) op school of opvang zijn geweest, zich laten testen. Overige contacten hoeven niet thuis te blijven in afwachting van de uitslag van de test.