Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersMijn kind0-2 jaar/babyOnderzoek Zet Slapen op 1!
InwonersMijn kind0-2 jaar/babyOnderzoek Zet Slapen op 1!

Start dossieronderzoek ‘Zet Slapen op 1!’

Goed slapen is cruciaal voor de gezondheid van jonge kinderen: het helpt niet alleen om uitgerust te zijn, maar ondersteunt ook de gezinssituatie en de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van het kind. Het vermindert stress bij de ouders en kan zo ook hun slaap verbeteren. Met het onderzoeksproject ‘Zet Slapen op 1!’ ontwikkelen we een maatwerk interventie, met als doel om slaap bij jonge kinderen (0-2 jaar) te verbeteren. Dit onderzoek richt zich op ouders die hun eerste kind krijgen.

Uitvoering onderzoek

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost maakt gebruik van een kinddossier. In dit kinddossier worden verschillende (persoons-)gegevens geregistreerd om de groei en ontwikkeling van je kind goed te kunnen volgen. De GGD Brabant-Zuidoost is hiertoe wettelijk verplicht.

Deze geregistreerde gegevens in het kinddossier van eerstgeboren kinderen geboren in 2018 worden gebruikt  voor het onderzoek ‘Zet Slapen op 1!’. Het onderzoek heeft als doel onze dienstverlening te verbeteren en wetenschappelijk te onderbouwen. Hiermee wordt de zorg voor alle kinderen verbeterd en de kennis van de JGZ vergroot.

Bescherming persoonsgegevens

GGD Brabant-Zuidoost vindt een goede bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en nemen daarin onze verantwoordelijkheid volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie zie onze veelgestelde vragen onderin deze pagina.

 • Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt (onderzoek Zet slapen op 1!)?

  Stap 1: Verzamelen persoonsgegevens uit kinddossier
  Stap 2: Delen persoonsgegevens met Maastricht University
  Stap 3: Analyse van persoonsgegevens
  Stap 4: Publicatie
  Stap 5: Verwijderen gegevens

  De gegevens worden via een geautomatiseerd proces uit het kinddossier van de jeugdgezondheidszorg gehaald. Er ontstaat een database waarin de gegevens van de 1e 2 levensjaren per kind op een rijtje zijn weergegeven (o.a. geslacht, leeftijd, geboortegewicht, slaapgedrag, huilgedrag, hechting, gezin). Er staan geen namen of geboortedatums in (pseudoanoniem). De gegevens zijn tijdens consulten op het consultatiebureau geregistreerd.

  De database wordt gedeeld met de Universiteit Maastricht. Er zal door onderzoekers wetenschappelijk onderzoek gedaan worden met de data. Er wordt een overeenkomst tussen de GGD BZO en de Universiteit Maastricht getekend om te garanderen dat de onderzoeksgegevens veilig worden overgedragen en bewaard.

  De gegevens van alle kinderen samen worden op groepsniveau geanalyseerd. Dit betekent dat er conclusies getrokken worden over zichtbare trends. Denk hierbij aan: hoeveel kinderen hebben slaapproblemen; hoe vaak krijgen ouders advies over slapen; welke adviezen over slapen worden er gegeven door de JGZ.

   

  De resultaten en conclusies worden op groepsniveau gepubliceerd in medische literatuur, de individuele gegevens niet. Dit wordt gedaan zodat ook andere professionals kunnen leren van de inzichten en adviezen uit dit onderzoek. Zo verbeteren we de gezondheidszorg en kunnen ook andere onderzoekers vervolgonderzoek doen.

  De database wordt 15 jaar bewaard. Dit wordt gedaan zodat analyses herhaald kunnen worden als er vragen ontstaan bij andere professionals. Dit maakt de onderzoekswereld transparant (eerlijk). Niemand kan zonder toestemming in de database en na 15 jaar wordt deze verwijderd.

 • Welke persoonsgegevens worden er gebruikt (onderzoek Zet slapen op 1)?

  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Geboortegewicht
  • Slaapgedrag
  • Huilgedrag
  • Hechting
  • Diagnose
  • Gezin
  • JGZ.
 • Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

  15 jaar conform de COREON Gedragscode Gezondheidsonderzoek en de gebruikelijke bewaartermijn voor onderzoeksgegevens in UMC’s.

 • Waar kan ik terecht met klachten?

  Heb je klachten over de manier waarop je gegevens zijn verwerkt of over de manier waarop een verzoek is afgehandeld? Je kunt dan in eerste instantie een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van GGD BZO via fg@ggdbzo.nl

  Ben je het niet eens met de uitkomst van je klacht of hoe jouw klacht is afgehandeld, dan kan je hierover een klacht indienen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Wat is de juridische basis voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?

  De GGD heeft de wettelijke taak om de gezondheidstoestand van jeugdigen te volgen, en om factoren die invloed kunnen hebben op de gezondheid van jeugdigen te signaleren. Door het verrichten van onderzoek kan de GGD de zorg voor jeugdigen verbeteren. Dit zijn taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid en het Besluit Publieke Gezondheid.