Homepagina > Ouders > Onderzoek en contactmomenten

Gezondheidsonderzoek en vaste contactmomenten

moeder met dochter

 Op een aantal vaste momenten tijdens de schoolperiode nodigen wij uw kind uit voor een gezondheidsonderzoek of een gesprek. Deze momenten sluiten aan bij de ontwikkelfase van het kind. Medewerkers van het team JGZ voeren deze onderzoeken uit. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een doktersassistent. Zij werken nauw samen met gedragswetenschapper(s) van de GGD.

Onderzoek groep 2
Tijdens dit onderzoek kijkt de jeugdverpleegkundige naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u deze bespreken.

Onderzoek groep 7
In groep 7 besteedt de doktersassistente aandacht aan de ontwikkeling van uw kind en aan verschillende leefstijlthema’s, zoals voeding, sociale contacten en bewegen. Uw kind wordt ook gemeten en gewogen. Heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u deze bespreken.

Onderzoek klas 2
Leerlingen vullen in de klas een digitale vragenlijst in over hun lichamelijke, psychische en sociale gezondheid. Er worden vragen gesteld over bijvoorbeeld  ziekte, leefstijl en sociale contacten. U ontvangt hierover van tevoren informatie en u krijgt daarin de mogeliijkheid om eventuele zorgen of vragen met ons te bespreken. Daarnaast wordt uw kind gewogen en gemeten. Wij nodigen uw zoon of dochter uit voor een gesprek wanneer de uitkomsten van de vragenlijst of de screening van lengte en gewicht daar aanleiding toe geven. U kunt bij dit gesprek aanwezig zijn.

Onderzoek klas 3 of 4
In de derde of vierde klas vullen alle leerlingen een digitale vragenlijst in (EMOVO). U ontvangt hierover van tevoren informatie en u krijgt daarin de mogelijkheid om eventuele zorgen of vragen met ons te bespreken. Deze vragenlijst is bedoeld om mogelijke (gezondheids)problemen bij jongeren op tijd te signaleren en als het nodig is ook hulp te kunnen bieden. Wanneer uit de vragenlijst bepaalde zorgen of vragen naar voren komen, haalt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts uw zoon of dochter uit de klas voor een gesprek. Uw kind kan ook zelf een gesprek aanvragen. Als het team Jeugdgezondheid hulp of begeleiding adviseert, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Geen onderzoek, maar toch vragen of zorgen?
Stel online je vraag