Homepagina > Ouders > Onderzoek en contactmomenten

Gezondheidsonderzoek en vaste contactmomenten

moeder met dochter

 Op een aantal vaste momenten tijdens de schoolperiode nodigen wij uw kind uit voor een gezondheidsonderzoek of een gesprek. Deze momenten sluiten aan bij de ontwikkelfase van het kind. Medewerkers van het team JGZ voeren deze onderzoeken uit. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een doktersassistent. Zij werken nauw samen met gedragswetenschapper(s) van de GGD.

Onderzoek groep 2 basisonderwijs 
Tijdens dit onderzoek kijkt de jeugdverpleegkundige naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u deze bespreken.

Onderzoek groep 7 basisonderwijs 
In groep 7 besteedt de doktersassistente aandacht aan de ontwikkeling van uw kind en aan verschillende leefstijlthema’s, zoals voeding, sociale contacten en bewegen. Uw kind wordt ook gemeten en gewogen. Heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u deze bespreken.

Onderzoek onderbouw voortgezet onderwijs
Leerlingen in klas 1 VMBO en klas 2 Havo/VWO vullen in de klas de digitale vragenlijst "Gezond Leven? Check het even!" in. Een JGZ professional is daarbij aanwezig. U ontvangt hierover van te voren informatie. De vragenlijst gaat over de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van uw kind. Er worden vragen gesteld over bijvoorbeeld gezondheid, leefstijl en je gelukkig voelen. Tijdens het invullen van de vragenlijst wordt uw kind ook gewogen en gemeten. Wanneer de uitkomsten van de vragenlijst of de screening van lengte en gewicht daar aanleiding toe geven, haalt de jeugdverpleegkundige uw zoon of dochter uit de klas voor een gesprek of vervolgonderzoek. U of uw kind krijgen ook de mogelijkheid om zelf een gesprek aan te vragen. Als het team Jeugdgezondheid hulp of begeleiding adviseert, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Onderzoek bovenbouw voortgezet onderwijs 
In de derde (VMBO) of vierde (HAVO/VWO) klas vullen alle leerlingen de digitale vragenlijst "Gezond leven? Check het even!" in. Een JGZ professional is daarbij aanwezig. U ontvangt hierover van tevoren informatie. Deze vragenlijst is bedoeld om mogelijke (gezondheids)problemen bij jongeren op tijd te signaleren en als het nodig is ook hulp te kunnen bieden. De vragenlijst gaat over de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van uw kind. Er worden vragen gesteld over bijvoorbeeld gezondheid, leefstijl en je gelukkig voelen. Wanneer uit de vragenlijst bepaalde zorgen of vragen naar voren komen, haalt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts uw zoon of dochter uit de klas voor een gesprek. Uw kind kan ook zelf een gesprek aanvragen. Als het team Jeugdgezondheid hulp of begeleiding adviseert, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Geen onderzoek, maar toch vragen of zorgen?
Stel online je vraag