Homepagina > Ouders > Samen voor gelukkig gezonde jeugd

Samen voor een gelukkig gezonde jeugd

Als ouder bepaal je welke opvoeding je kind krijgt en weet je wat het beste is voor je kind. Maar opvoeden doe je niet alleen. Ook buiten het gezin en thuis ondervinden kinderen de invloed van de omgeving waarin ze spelen, leren en wonen. Zorgen voor een omgeving waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien doe je daarom samen met alle partners, betrokken bij het kind.

  Jeugdgezondheidszorg werkt samen aan gezonde jeugd

  • De school houdt het ziekteverzuim van leerlingen goed in de gaten. Als zij zich zorgen maken, dan kunnen zij de leerling aanmelden bij ons team Jeugdgezondheidszorg. Wij nodigen je zoon of dochter dan uit voor een gesprek. De jeugdarts bespreekt waardoor het verzuim veroorzaakt wordt en hoe verder verzuim beperkt kan worden. De gezondheid van de jongere staat hierin altijd centraal.
  • We helpen scholen bij hun lessen en projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit. Veel scholen werken zo aan een Gezonde School.
  • We verzorgen regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen.
  • GGD medewerkers kijken of de school of kinderopvang schoon en veilig is.
  • We ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden
  • We doen elke 4 jaar een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m11 jaar en 12 t/m 17 jaar . Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid of activiteiten ontwikkelen.
  • In elke gemeente neemt het team Jeugdgezondheidszorg deel aan de zorgstructuur van school of in de buurt. Wij zien kinderen vanaf het consultatiebureau en tijdens hun hele schoolperiode. Hierdoor hebben we een goed beeld van de totale ontwikkeling van elk kind. Zijn er zorgen of problemen, dan kan JGZ op basis van deze informatie goed adviseren en helpen.