bacterie
Homepagina > Informatie over > Infectieziekten

Infectieziekten

Infectieziekten worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Hepatitis, kinkhoest en voedselinfecties zijn voorbeelden van infectieziekten die in Nederland nog regelmatig voorkomen. Andere infectieziekten treden minder vaak op, maar kunnen ook grote gevolgen hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor legionella (veteranenziekte), meningitis (nekkramp), rode hond en mazelen.

Wilt u weten of een kind met vlekjes het kinderdagverblijf mag bezoeken, een ziekte besmettelijk is, of welke (hygiëne)maatregelen mogelijk zijn om besmetting te voorkomen? Mail naar infectieziekten@ggdbzo.nl of bel 088 0031 333 (tijdens kantooruren).

Wat doet de afdeling infectieziektebestrijding?

Bij de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD Brabant-Zuidoost kunnen gemeenten, (huis)artsen, zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven en inwoners terecht met alle vragen over infectieziekten. De afdeling infectieziektebestrijding houdt zich bezig met het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten. Door voorlichting over de preventie en risico's van infectieziekten, het geven van weringsadvies of het geven van vaccinaties. Bij een (dreigende) epidemie van een infectieziekte verricht de GGD onderzoek om te achterhalen hoe de patiënten besmet zijn. Dat wordt bronopsporing genoemd. De GGD inventariseert zoveel mogelijk contacten van besmette patiënten. Vervolgens worden maatregelen genomen om verdere besmetting tegen te gaan.

Meldingsplicht

Voor een aantal infectieziekten geldt een wettelijke aangifteplicht. Artsen en laboratoria die een dergelijke ziekte vaststellen, moeten dat bij de GGD melden. Ook basisscholen en kindercentra dienen de GGD te melden, als meerdere kinderen een infectieziekte hebben, zoals vijfde ziekte of krentenbaard.