Homepagina > Partners > Artsen > Infectieziekten > Bof bij studenten in Eindhoven

Bof bij studenten in Eindhoven

​30-10-2018

In de week van 15 oktober ontving de GGD signalen dat er bof zou circuleren onder studenten in Eindhoven. De GGD heeft bij een aantal studenten diagnostiek ingezet. De PCR op speeksel was positief. In totaal is bij 6 studenten op basis van laboratorium diagnostiek of een passend klinisch beeld + epidemiologische link bof vastgesteld.

In de jaren 2009-2011 was er sprake van een toename van bof in heel Nederland, vooral onder studenten. Opvallend was dat ook studenten die twee maal waren gevaccineerd in de kindertijd de bof kregen. Wel bleek uit onderzoek dat gevaccineerde personen die de bof oplopen een aanzienlijk lagere kans op ernstige complicaties hebben dan personen die niet tegen de bof zijn gevaccineerd.

Ook nu blijken de studenten met bof als kind gevaccineerd conform Rijksvaccinatieprogramma. Uit het bron- en contactonderzoek komen gezamenlijke activiteiten naar voren die mogelijk een rol hebben gespeeld bij de transmissie. Onder de deelnemers van deze activiteiten zouden nog meer gevallen van bof zijn. De GGD houdt er rekening mee dat er de komende weken meer meldingen van bof zullen volgen. De incubatietijd van bof bedraagt gemiddeld 2 tot 3 weken. Bof verspreidt zich makkelijk onder studenten door intensieve contacten in studentenhuizen, studentenverenigingen en bijeenkomsten/ feesten.

Op woensdag 24 oktober is er veel media aandacht geweest voor "bof onder studenten in Eindhoven". Aansluitend heeft de GGD veel vragen gekregen van studenten, ouders en medewerkers.

De GGD adviseert studenten om hun vaccinatiestatus na te gaan. Op de publiekspagina over dit onderwerp staat informatie over het opvragen van vaccinatiegegevens bij het RIVM. Studenten die niet gevaccineerd zijn of slechts éénmaal, wordt geadviseerd zich alsnog te laten vaccineren. Dit kan bij de GGD of de eigen huisarts.

Studenten met een passend klinisch beeld, inclusief dikke wang, wordt gevraagd contact op te nemen met de GGD, om zo meer inzicht te krijgen in het werkelijk aantal bof gevallen.

Ook huisartsen vragen wij een patiënt met vermoedelijk bof bij de GGD te melden. Dit helpt de GGD om de situatie verder in kaart te brengen, verspreiding in de gaten te houden en studenten en algemeen publiek adequaat te adviseren/informeren.

Diagnostiek naar bof is mogelijk middels PCR op speeksel en/of urine indien afgenomen binnen één week na ontstaan van de klachten. Serologie (IgM) is bij tegen bof gevaccineerde patiënten onvoldoende sensitief!

 Meer informatie