Homepagina > Partners > Artsen > Infectieziekten > Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

30-10-2018

Kinkhoest komt nog regelmatig voor bij zuigelingen: in de regio van de GGD Brabant-Zuidoost in 2007 4x en in 2008 tot op heden 6x. Met name kinderen jonger dan 4 maanden (nog niet volledig gevaccineerd) worden meestal in het ziekenhuis opgenomen (6 van bovenstaande kinderen).

Om zuigelingen tegen kinkhoest te beschermen heeft de Gezondheidsraad eind 2015 het advies uitgebracht om alle zwangere vrouwen in Nederland een vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden. In de zomer van 2018 heeft de staatssecretaris dit advies overgenomen en de jeugdgezondheidszorg aangewezen als uitvoerende instantie. Zwangeren zijn in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma een nieuwe doelgroep. Het is de bedoeling dat in nauwe samenwerking met verloskundigen, gynaecologen en verloskundig actieve huisartsen in de loop van 2019 gestart wordt met het aanbieden van de kinkhoestvaccinatie aan alle zwangeren.

Kinkhoestvaccinatie voor zwangeren
Kinkhoestvaccinatie geeft bescherming via maternale antistoffen. De effectiviteit van kinkhoestvaccinatie in de zwangerschap is 91%. De beste periode om een vrouw te vaccineren is tussen de 28 en 32 weken zwangerschap. Vaccinatie is mogelijk tot 38 weken. De vaccinatie dient bij elke zwangerschap herhaald te worden. In andere landen wordt dit al op grote schaal toegepast en uit onderzoek blijkt het een veilige optie voor moeder en kind. Meer informatie over kinkhoestvaccinatie voor zwangeren vindt u op de website van het RIVM.

Totdat de vaccinatie tegen kinkhoest voor zwangeren is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma en actief wordt aangeboden, kunnen vrouwen zelf vragen om kinkhoestvaccinatie (zie hieronder).

Kinkhoestvaccinatie voor niet-zwangeren
De GGD krijgt ook regelmatig het verzoek van een (toekomstige) vader of grootouder om gevaccineerd te worden ter bescherming van zijn of haar kind of kleinkind (cocooning). In omringende landen wordt vaccinatie ook voor deze doelgroepen vaak geadviseerd.

Patiënten naar de GGD verwijzen
U kunt patiënten zelf vaccineren of naar de GGD verwijzen voor een kinkhoestvaccinatie. De kosten van kinkhoestvaccinatie (vaccinatie plus consult) bij de GGD zijn voor rekening van de patiënt. Wij hebben hiervoor geen verwijsbrief nodig. Echter, het kan zijn dat de zorgverzekering de vaccinatie vergoedt als er wel een verwijsbrief van u is.

Contra-indicaties en bijwerkingen
De GGD gebruikt Boostrix Polio®. Contra-indicaties zijn: een actieve infectieziekte, overgevoeligheid voor één van de bestanddelen, encefalopathie kort na vroegere kinkhoestvaccinatie en tetanusvaccinatie <1 maand geleden. De bijwerkingen zijn mild.

Vragen
Voor eventuele vragen kunt u het team Infectieziektebestrijding van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 bereiken op telefoonnummer: 088 0031 333. Uw patiënten kunnen een afspraak maken via 0900 822 2467.

Met vriendelijke groet,
Team Infectieziektebestrijding en team Reizigerszorg